เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
อ.    2311-1      EE.391
(1) 1,
L0
  
    R.C 107  HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
   
    R21127  CA1211
(3) 900,
L0
  CA1211
(3) 11,
L0
 
      CA.211
(3) 11,
L0
 
    R21128  OB3064
(3) 11,
L0
  AD.412
(3) 11,
L0
 
  AD.413
(3) 11,
L0
      
    R21131  MD3103
(3) 10,
L0
  MD3123
(3) 10,
L0
  
    R21136  BC3064
(3) 11,
L0
  OB3144
(3) 11,
L0
 
  BC.314
(3) 11,
L0
      
    R21201  BC.413
(3) 11,
L0
        
  BC4104
(3) 11,
L0
        
  BC.401
(3) 11,
L0
        
    R21208  FM3114
(3) 11,
L0
      
  FM.304
(3) 10,
L0
      
    R21212  PF2044
(3) 900,
L0
  PF3084
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA3406
(3) 10,
L0
  LA2801
(1) 10,
L0
  LA3803
(1) 10,
L0
   
  LA.301
(3) 10,
L0
      
    R2211  IGE122
(3) 30,
L0
  IMG203
(3) 10,
L0
  
  IMG311
(3) 10,
L0
  BA1203
(3) 10,
L0
  
  BA1308
(3) 10,
L0
      
    R2212  ICP405
(3) 10,
L0
      
    R2217  PY.301
(3) 10,
L0
      
    R2218   MG.420
(3) 10,
L0
      
   MM4004
(3) 10,
L0
      
    R2223      IGE203
(3) 10,
L0
  
      GE1503
(3) 10,
L0
  
    R2228  IEL227
(3) 10,
L0
      
  IEL207
(3) 10,
L0
      
  EL1207
(3) 10,
L0
      
    R2242M  GEN603
(2) 340,
L0
        
    R2305      FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
 
    R2306  VD.422
(3) 11,
L0
    
    R2308  VIS251
(3) 11,
L0
    
    R2314   FS.320
(3) 11,
L0
 FS.320
(3) 11,
L0
  FS.320
(3) 11,
L0
  
    R2315  ID.411
(4) 11,
L0
  ID.411
(4) 11,
L0
  
  ID.400
(4) 11,
L0
  ID.400
(4) 11,
L0
  
    R2335  AR.361
(3) 11,
L0
  AR.452
(5) 11,
L0
 
  AR.361
(3) 11,
L0
     
    R2337  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
    R2338  VIS111
(3) 11,
L0
  VIS111
(3) 11,
L0
 
    R2340M  FS.214
(3) 11,
L0
 FS.2203
(3) 11,
L0
      
  FS.2203
(3) 11,
L0
 FS.214
(3) 11,
L0
      
    R2402  IP.251
(3) 11,
L0
     
    R2403  VD.332
(2) 11,
L0
     
    R2406  INT120
(3) 11,
L0
     
    R2418   MM4002
(3) 10,
L0
      
   MG.310
(3) 10,
L0
      
    R2421  IKO243
(3) 11,
L0
  CH.242
(3) 11,
L0
 CH.2449
(3) 11,
L0
 
       CH.2449
(3) 11,
L0
 CH.242
(3) 11,
L0
 
    R2425      GEN120
(3) 10,
L0
  
      GE.165
(2) 10,
L0
  
    R2427  IP.114
(3) 11,
L0
     
  PD.116
(3) 11,
L0
     
    R2431M  PD.321
(4) 11,
L0
  PD.321
(4) 11,
L0
 
  IP.321
(4) 11,
L0
  IP.321
(4) 11,
L0
 
    R2432M  IP.422
(3) 11,
L0
     
    R2433M  AR.252
(5) 11,
L0
  AR.252
(5) 11,
L0
 
  AR.252
(5) 11,
L0
  AR.252
(5) 11,
L0
 
    R2434M  ID.300
(4) 11,
L0
  ID.300
(4) 11,
L0
 
  ID.311
(4) 11,
L0
  ID.311
(4) 11,
L0
 
    R2435M  AR.109
(3) 11,
L0
     
    R2436M  ID.211
(4) 11,
L0
  ID.211
(4) 11,
L0
 
  INT210
(4) 11,
L0
  ID.200
(4) 11,
L0
 
  ID.200
(4) 11,
L0
  INT210
(4) 11,
L0
 
    R2502  EC.202
(3) 10,
L0
  BS.406
(3) 10,
L0
  
    R2503  DB3101
(3) 11,
L0
    PY.402
(3) 10,
L0
  
    R2504  MG.300
(3) 10,
L0
  IHM201
(3) 10,
L0
  
      IGE110
(3) 10,
L0
  
      HRM2105
(3) 340,
L0
  
    R2505  IGE117
(3) 11,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
   
  GE1101
(3) 11,
L0
    GE1101
(3) 21,
L0
   
    R2506  MM1001
(3) 20,
L0
  IEL330
(3) 11,
L0
 
    R2508  IEL331
(3) 11,
L0
  LA.403
(3) 10,
L0
  
      LA4601
(2) 10,
L0
   
    R2510  ME.201
(3) 10,
L0
  ME.205
(3) 10,
L0
  
    R2512  PY.404
(3) 11,
L0
  ME.413
(3) 10,
L0
  
  ME.202
(3) 10,
L0
      
    R2601  TM.103
(3) 11,
L0
    TM.101
(3) 10,
L0
  
  TM.1102
(3) 10,
L0
  TM.1101
(3) 10,
L0
  
  TM.102
(3) 10,
L0
      
    TM.103
(3) 11,
L0
      
    R2602   DTI212
(3) 11,
L0
  DTI212
(3) 11,
L0
  
   CS.211
(3) 11,
L0
  CS.211
(3) 11,
L0
  
      CS.325
(3) 310,
L0
  
    R2618      CT.203
(3) 11,
L0
  
    R2620  CT.423
(3) 10,
L0
      
    R2621      CT.455
(3) 10,
L0
  
    R2623  CS.533
(3) 10,
L0
  CS.004
(3) 10,
L0
  
  DTI514
(3) 10,
L0
  DTI004
(3) 10,
L0
  
    R2634M    GE1101
(3) 11,
L0
    GE1101
(3) 21,
L0
 
    R2636M    DB3101
(3) 11,
L0
      
    R2702  PD.227
(3) 11,
L0
     
    R2711A  GEN603
(2) 11,
L0
    GEN603
(2) 21,
L0
    
    R2715      GEN201
(3) 40,
L0
  
    R2716  GEN604
(2) 11,
L0
        
    R2720      PY.434
(3) 10,
L0
  
    R2721  TH.3003
(3) 10,
L0
  TH.3002
(3) 10,
L0
 
    R2722  GEN202
(3) 10,
L0
      
    R2723  TH.1000
(0) 10,
L0
  TH.1007
(3) 10,
L0
 
    R2724  IHM214
(3) 10,
L0
  IE.309
(3) 10,
L0
  
    R2725  TH.1005
(3) 10,
L0
  TH.4004
(3) 10,
L0
 
    R2727  ME.404
(3) 710,
L0
  EAB101
(1) 3,
L0
  
    R2730      GEN101
(3) 40,
L0
  
    R2732  EAB101
(1) 3,
L0
  ES.301
(2) 21,
L0
  
    R2733  ES.301
(2) 11,
L0
  AL.241
(3) 10,
L0
  
      ALB202
(3) 10,
L0
  
    R2735M  BA1201
(3) 10,
L0
  GE.110
(3) 10,
L0
  
    R2736M   MG.316
(3) 10,
L0
  TM.3214
(3) 10,
L0
  
      TM.313
(3) 10,
L0
  
    R2737M  TM.341
(3) 10,
L0
  MK3304
(3) 10,
L0
  
  TM.2107
(3) 10,
L0
  MK.304
(3) 10,
L0
  
    R2738M       MG.436
(3) 10,
L0
  
       MM3004
(3) 10,
L0
  
    R2814  AL.452
(3) 30,
L0
  AL.452
(3) 40,
L0
  
    R2815  AL.478
(2) 31,
L0
  AL.478
(2) 41,
L0
  
    R2816  AL.201
(3) 10,
L0
  ALB101
(3) 20,
L0
  
  IAC200
(3) 10,
L0
  AL.201
(3) 20,
L0
  
  ALB101
(3) 10,
L0
      
    R2820  HRM1104
(3) 10,
L0
  HRM1104
(3) 20,
L0
  
  HM.208
(3) 10,
L0
  HM.208
(3) 20,
L0
  
    R2821  BE3301
(3) 80,
L0
  GE.213
(3) 710,
L0
  
      GE.213
(3) 20,
L0
  
    R2826  GE.100
(3) 20,
L0
  GE.100
(3) 50,
L0
  
    R2827  GE.100
(3) 710,
L0
  GE.100
(3) 10,
L0
  
  GE.100
(3) 30,
L0
      
    R2828  ES.403
(1) 1,
L0
  IJP141
(3) 21,
L0
  
      GEN119
(3) 20,
L0
  
    R2829  GE.213
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 40,
L0
  
      GE.100
(3) 40,
L0
  
    R2830  LM4432
(3) 10,
L0
  SR.312
(2) 10,
L0
   
    R2831  GEN110
(3) 10,
L0
  ES.303
(1) 2,
L0
  
    R2833      GEN307
(2) 10,
L0
    
    R2834  BE3301
(3) 70,
L0
  ES.403
(1) 2,
L0
  
    R2835  SS.443
(3) 11,
L0
     
    R2836  AC.311
(3) 11,
L0
 AC.311
(3) 11,
L0
  AC.309
(3) 10,
L0
  
  AC3011
(3) 11,
L0
 AC3011
(3) 11,
L0
  AC3009
(3) 10,
L0
  
    R2837  AC1000
(3) 710,
L0
  AC1000
(3) 720,
L0
    
  AC1000
(3) 720,
L0
  AC1000
(3) 710,
L0
    
    R2839  EAB203
(1) 1,
L0
  ESP102
(2) 11,
L0
  
    R2840  ES.203
(1) 1,
L0
      
    R2841  ES.303
(1) 1,
L0
      
    R2842M  SC.203
(3) 10,
L0
  PY.443
(3) 11,
L0
 
    R2843M  RE.1305
(3) 10,
L0
  RE.1301
(3) 10,
L0
  
    R2844M  CA.212
(3) 20,
L0
  OB3163
(3) 10,
L0
  
  CA1212
(3) 20,
L0
      
    R2845M  IEN345
(3) 11,
L0
  SH.356
(2) 11,
L0
  
    R2846M  CA3007
(3) 11,
L0
      
    R2847M  PR.418
(3) 10,
L0
  TM.1101
(3) 20,
L0
  
    R2849M  EE.227
(3) 10,
L0
      
    R2901  FM2064
(3) 11,
L0
  CA1212
(3) 10,
L0
  
  FM.205
(3) 11,
L0
  CA.212
(3) 10,
L0
  
    R2902  AC4009
(3) 10,
L0
  GEN507
(3) 10,
L0
  
  AC.409
(3) 10,
L0
      
    R2903  HM.206
(3) 10,
L0
  CA.212
(3) 40,
L0
  
      CA1212
(3) 40,
L0
  
    R2904  FI2001
(3) 31,
L0
  BC.412
(3) 10,
L0
  
    R2905  FI2001
(3) 41,
L0
  CA1109
(3) 40,
L0
  
      CA.109
(3) 40,
L0
  
    R2906  GEN201
(3) 10,
L0
  CS.412
(3) 10,
L0
  
    R2907  GEN201
(3) 20,
L0
      
    R2911  GE.121
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 30,
L0
  
  GEN401
(3) 20,
L0
  GE.121
(3) 710,
L0
  
    R2912  GE.121
(3) 20,
L0
  GE.121
(3) 40,
L0
  
    R2916  GE.123
(3) 10,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
  
      GEN302
(3) 10,
L0
  
    R2917  GE.141
(2) 10,
L0
        
    R2925  GEN101
(3) 310,
L0
  GE.121
(3) 310,
L0
  
  GEN101
(3) 10,
L0
  GEN101
(3) 30,
L0
  
  GE.101
(2) 310,
L0
  GEN401
(3) 310,
L0
  
    R2926  GEN101
(3) 20,
L0
  MG.401
(3) 10,
L0
  
      MM4001
(3) 10,
L0
  
    R2927   MK4424
(3) 10,
L0
      
   MK.424
(3) 10,
L0
      
    R2929  GEN401
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 30,
L0
  
    R2930  GE.123
(3) 20,
L0
  GEN401
(3) 40,
L0
  
    R2931M  HR4007
(3) 10,
L0
  HR3002
(3) 10,
L0
  
    R2932M    BC.401
(3) 11,
L0
  MG.317
(3) 10,
L0
  
    BC4104
(3) 11,
L0
      
    BC.413
(3) 11,
L0
      
    R2933M  HM.101
(3) 10,
L0
      
  HRM1101
(3) 10,
L0
      
    R2934M  CA1109
(3) 10,
L0
  CA.109
(3) 30,
L0
  
  CA.109
(3) 10,
L0
  CA1109
(3) 30,
L0
  
    R2935M  CA.109
(3) 20,
L0
  PF.414
(3) 11,
L0
 
  CA1109
(3) 20,
L0
      
    R2936M  CA.212
(3) 30,
L0
  GEN201
(3) 60,
L0
  
  CA1212
(3) 30,
L0
      
    R3902  SS.326
(3) 11,
L0
    SR.101
(3) 20,
L0
  
  SR.101
(3) 20,
L0
      
    SS.326
(3) 11,
L0
      
    R3903      SS.102
(3) 20,
L0
  
    R3909  SS.102
(3) 20,
L0
  SS.335
(3) 21,
L0
 
    R3910  SS.205
(3) 11,
L0
 SS.205
(3) 11,
L0
      
    R4104      ME.307
(1) 701,
L0
  
    R4106A   CE.326
(3) 11,
L0
      
    R4106B  CE.218
(2) 11,
L0
 CE.218
(2) 11,
L0
  CE.326
(3) 11,
L0
  
    R4208  CE.307
(3) 310,
L0
      
    RSport11      GEN601
(1) 304,
L0
   
      GE.156
(1) 1,
L0
   
      GE.152
(1) 301,
L0
   
      IGE419
(1) 1,
L0
   
    RSport12  SR.421
(2) 11,
L0
   SS.365
(2) 11,
L0
 
    Raerobic   GEN604
(2) 11,
L0
   GEN603
(2) 21,
L0
  
   GEN603
(2) 11,
L0
      
   GEN603
(2) 340,
L0
      
    Rป.แม่ฯ    HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
 
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต