เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  8/11/2564 - 14/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2310  EEE.324
(1) 808,
L0
  EEE.412
(1) 808,
L0
  EEE.316
(1) 808,
L0
  EEE.424
(1) 808,
L0
  EEE.414
(1) 808,
L0
       
    2311-1  EE.359
(1) 801,
L0
          
    2407  IET.442
(2) 811,
L0
  IET.441
(2) 821,
L0
 
  IET.441
(2) 811,
L0
  IET.348
(1) 901,
L0
 
  IET.348
(1) 902,
L0
       
    2511        EEE.325
(1) 808,
L0
        EEE.415
(1) 808,
L0
    2512  EEE.417
(3) 880,
L0
  EEE.421
(3) 880,
L0
  EEE.413
(3) 880,
L0
       
  EEE.423
(3) 880,
L0
       
    2513  EEE.323
(3) 880,
L0
  EEE.425
(1) 880,
L0
    2608  EEE.314
(3) 880,
L0
  EEE.322
(3) 880,
L0
  EEE.312
(3) 880,
L0
  EEE.311
(1) 880,
L0
    2609  EEE.411
(3) 880,
L0
  EEE.418
(3) 880,
L0
  EEE.426
(3) 880,
L0
       
    2702  IET.364
(1) 810,
L0
 
  IET.361
(2) 810,
L0
 
  IET.360
(1) 810,
L0
 
  IET.321
(2) 820,
L0
       
  IET.320
(2) 810,
L0
       
  IET.363
(2) 810,
L0
 
  IET.362
(2) 810,
L0
 
  IET.365
(2) 820,
L0
  IET.365
(2) 810,
L0
 
        IET.320
(2) 820,
L0
 
        IET.321
(2) 810,
L0
 
        EE.365
(2) 811,
L0
 
    2703  IET.366
(2) 820,
L0
  IET.366
(2) 810,
L0
 
    2704        IET.442
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.375
(2) 810,
L0
  IET.375
(2) 820,
L0
 
  IET.444
(3) 820,
L0
  IET.444
(3) 810,
L0
 
  IET.369
(3) 810,
L0
  IET.323
(3) 820,
L0
 
  IET.323
(3) 810,
L0
  IET.369
(3) 820,
L0
 
    2706  IET.425
(3) 810,
L0
  IET.347
(3) 820,
L0
 
  IET.342
(3) 810,
L0
 IET.342
(3) 820,
L0
 
  IET.347
(3) 810,
L0
  IET.425
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.343
(3) 820,
L0
  IET.346
(3) 810,
L0
 
  IET.346
(3) 820,
L0
  IET.343
(3) 810,
L0
 
    2710     EE.358
(3) 810,
L0
       
    2802  IET.443
(2) 811,
L0
  IET.443
(2) 821,
L0
 
    2803  IET.440
(2) 821,
L0
  IET.376
(2) 810,
L0
 
  IET.376
(2) 820,
L0
  IET.440
(2) 811,
L0
 
    2806  IET.314
(3) 810,
L0
  IET.311
(2) 820,
L0
 
  IET.431
(3) 810,
L0
  IET.314
(3) 820,
L0
 
  IET.311
(2) 810,
L0
       
    2808  IET.345
(2) 820,
L0
  IET.345
(2) 810,
L0
 
  IET.431
(3) 820,
L0
       
    R2223  TH 1901
(3) 510,
L8
  TH 1901
(3) 510,
L8
     
  TH.801
(12) 510,
L8
  TH.801
(12) 510,
L8
     
  TH.901
(6) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
    R2243M  TH.901
(6) 520,
L8
  TH 1602
(3) 510,
L8
     
  TH 1602
(3) 510,
L8
  TH.901
(6) 520,
L8
     
    R2245M  TH.707
(3) 510,
L8
  TH.707
(3) 510,
L8
     
  TH 1706
(3) 510,
L8
  TH 1706
(3) 510,
L8
     
  TH 1502
(0) 510,
L8
  TH 1502
(0) 510,
L8
     
    R2319  BA.5203
(3) 512,
L8
    
  BA.5503
(3) 511,
L8
    
  BA.5503
(3) 510,
L8
    
    R2320  BA.5405
(3) 511,
L8
    
  BA.5303
(3) 511,
L8
    
  BA.5303
(3) 510,
L8
    
  BA.5405
(3) 512,
L8
    
    R2321  BAC 1000
(0) 102,
L8
    
  BAC 1000
(0) 104,
L8
    
  BAC 1000
(0) 106,
L8
    
  BAC 1000
(0) 109,
L8
    
  BAC 2000
(0) 102,
L8
    
  BAC 2000
(0) 104,
L8
    
  BAC 2000
(0) 106,
L8
    
  BAC 2000
(0) 109,
L8
    
  BA.5201
(3) 510,
L8
    
  BA.5201
(3) 511,
L8
    
  BA.5207
(3) 510,
L8
    
  BA.5207
(3) 511,
L8
    
  BA.5301
(3) 510,
L8
    
  BA.5301
(3) 511,
L8
    
  BA.5501
(3) 510,
L8
    
  BA.5501
(3) 511,
L8
    
    R2325  BA.6000
(12) 511,
L8
    
  BA.5106
(3) 511,
L8
    
  BA.5303
(3) 512,
L8
    
  BA.5105
(3) 511,
L8
    
  BA.5105
(3) 510,
L8
    
  BA.5104
(3) 511,
L8
    
  BA.5104
(3) 510,
L8
    
  BA.5106
(3) 510,
L8
    
    R2327  BA.5506
(3) 512,
L8
    
    R2331  BA.5107
(3) 512,
L8
    
  BA.5103
(3) 512,
L8
    
  BA.5102
(3) 512,
L8
    
  BA.5101
(3) 512,
L8
    
  BA.4002
(3) 512,
L8
    
    R2405  INT122
(3) 811,
L0
  INT123
(3) 811,
L0
   
    R2418  LM3371
(3) 879,
L0
  FI2001
(3) 879,
L0
   
  FI2001
(3) 879,
L0
  LM3371
(3) 879,
L0
   
  BE3301
(3) 811,
L0
  BE3301
(3) 811,
L0
   
    R2426  AC4014
(3) 860,
L0
  AC3009
(3) 819,
L0
   
  AC4014
(3) 819,
L0
  AC4007
(3) 860,
L0
   
  AC4012
(3) 819,
L0
  AC4090
(3) 819,
L0
   
  AC3009
(3) 819,
L0
  AC4023
(3) 819,
L0
   
  AC4090
(3) 819,
L0
  AC4014
(3) 860,
L0
   
  AC4007
(3) 814,
L0
  BE3301
(3) 879,
L0
   
  BE3301
(3) 879,
L0
  AC4014
(3) 819,
L0
   
  AC4023
(3) 819,
L0
  AC4007
(3) 819,
L0
   
  AC4007
(3) 860,
L0
  AC4012
(3) 819,
L0
   
  AC4007
(3) 819,
L0
  AC4007
(3) 814,
L0
   
    R2433M  MM4021
(3) 885,
L0
  MM4021
(3) 885,
L0
   
    R2503  FI4002
(3) 892,
L0
  FI4002
(3) 892,
L0
   
  MM4001
(3) 892,
L0
  MM4001
(3) 892,
L0
   
    R2505  HM.315
(3) 810,
L0
   
  HM.207
(3) 810,
L0
   
  HM.212
(3) 810,
L0
   
  HM.317
(3) 810,
L0
   
  EN.344
(3) 810,
L0
   
    R2508  RE.1401
(3) 800,
L0
  RE.1408
(3) 800,
L0
     
    R2516  MK3301
(3) 826,
L0
  MK3301
(3) 826,
L0
   
    R2520  BA.5407
(3) 510,
L8
    
  BA.5407
(3) 511,
L8
    
    R2521  MK4435
(3) 824,
L0
         
  MK3308
(3) 826,
L0
         
  BE3301
(3) 826,
L0
         
  BA.5421
(3) 512,
L8
    
  BA.5321
(3) 512,
L8
    
  BA.5221
(3) 512,
L8
    
  MK.307
(3) 826,
L0
         
  MG.421
(3) 826,
L0
         
  AC.204
(3) 826,
L0
         
  BA.5521
(3) 512,
L8
    
  MM4021
(3) 826,
L0
  BE3301
(3) 826,
L0
   
       MM4021
(3) 826,
L0
   
       MK.307
(3) 826,
L0
   
       AC.204
(3) 826,
L0
   
       MK3308
(3) 826,
L0
   
       MK4435
(3) 824,
L0
   
       MG.421
(3) 826,
L0
   
    R2528  MA3201
(3) 811,
L0
  AC3015
(3) 811,
L0
   
  AC2012
(3) 811,
L0
  AC2012
(3) 811,
L0
   
  AC3015
(3) 811,
L0
  AC4002
(3) 811,
L0
   
  AC4031
(3) 811,
L0
  AC4031
(3) 811,
L0
   
  AC4002
(3) 811,
L0
  MA3201
(3) 811,
L0
   
    R2532  AC4011
(3) 811,
L0
  AC3012
(3) 813,
L0
   
  AC4090
(3) 811,
L0
  AC3007
(3) 813,
L0
   
  MA.201
(3) 811,
L0
  AC4011
(3) 811,
L0
   
  AC3011
(3) 813,
L0
  AC3011
(3) 813,
L0
   
  AC3010
(3) 811,
L0
  AC4090
(3) 811,
L0
   
  AC3012
(3) 813,
L0
  AC3010
(3) 811,
L0
   
  AC3007
(3) 813,
L0
  MA.201
(3) 811,
L0
   
    R2633M        CT.102
(3) 911,
L0
    R2634M  DB2202
(3) 856,
L0
  DB2203
(3) 856,
L0
   
  DB2203
(3) 856,
L0
  DB3101
(3) 856,
L0
   
  DB3101
(3) 856,
L0
  DB2202
(3) 856,
L0
   
    R2711A CE.330
(3) 820,
L0
     CE.303
(3) 820,
L0
    
    R2715 PS.111
(4) 821,
L0
    HR3005
(3) 885,
L0
   
  HR3004
(3) 885,
L0
  HR3004
(3) 885,
L0
   
  HR3005
(3) 885,
L0
   CE.113
(3) 820,
L0
  MA.110
(3) 820,
L0
    R2716  IE.481
(3) 910,
L0
  IE.353
(3) 920,
L0
  IE.482
(3) 910,
L0
  IE.410
(3) 910,
L0
  IE.431
(3) 910,
L0
  IE.421
(1) 901,
L0
    R2722        IE.387
(3) 910,
L0
    R2723  MA.208
(3) 910,
L0
  IE.383
(3) 910,
L0
  EE.366
(3) 910,
L0
  IE.483
(3) 910,
L0
  IE.389
(3) 910,
L0
  PS.111
(4) 911,
L0
    R2727  IE.410
(3) 920,
L0
  IE.405
(3) 910,
L0
    IE.321
(3) 911,
L0
       
    R2729  MA.110
(3) 910,
L0
  IE.211
(3) 910,
L0
  IE.386
(3) 910,
L0
  IE.213
(3) 910,
L0
  IE.382
(3) 910,
L0
  IE.353
(3) 910,
L0
    R2730  IE.206
(3) 910,
L0
       
    CM.205
(3) 911,
L0
       
    CT.102
(3) 911,
L0
       
    R2736M  MG.300
(3) 800,
L0
  MG.300
(3) 800,
L0
   
  HR.301
(3) 835,
L0
  BS.211
(3) 800,
L0
   
  BS.211
(3) 800,
L0
  HR.301
(3) 835,
L0
   
    R2737M MA.109
(3) 820,
L0
    MM3002
(3) 837,
L0
   
  AC.204
(3) 885,
L0
  AC.204
(3) 885,
L0
   
  MM3002
(3) 837,
L0
  MM4001
(3) 885,
L0
   
  MM4001
(3) 885,
L0
  MK1201
(3) 837,
L0
   
  MK1201
(3) 837,
L0
         
    CE.217
(3) 821,
L0
        
    R2738M  MK4419
(3) 828,
L0
  AC2004
(3) 828,
L0
   
  FI2001
(3) 828,
L0
  MK3309
(3) 828,
L0
   
  MK1201
(3) 828,
L0
  MK.419
(3) 828,
L0
   
  AC2004
(3) 828,
L0
  AC.204
(3) 828,
L0
   
  MK3309
(3) 828,
L0
  MK3307
(3) 828,
L0
   
  MK.419
(3) 828,
L0
  FI2001
(3) 828,
L0
   
  AC.204
(3) 828,
L0
  MK3305
(3) 828,
L0
   
  MK3304
(3) 828,
L0
  MK1201
(3) 828,
L0
   
  MK3305
(3) 828,
L0
  MK4419
(3) 828,
L0
   
  MK3307
(3) 828,
L0
  MK3304
(3) 828,
L0
   
    R2901  LM2351
(3) 879,
L0
  LM2311
(3) 871,
L0
   
  LM2311
(3) 879,
L0
  TR.403
(3) 879,
L0
   
  LM2311
(3) 871,
L0
  LM2311
(3) 879,
L0
   
  LM4411
(3) 879,
L0
  LM2351
(3) 879,
L0
   
  LM3371
(3) 871,
L0
  LM4411
(3) 879,
L0
   
  TR.403
(3) 879,
L0
  LM3371
(3) 871,
L0
   
    R2907  BS.306
(3) 856,
L0
  BS.306
(3) 856,
L0
   
  DB3201
(3) 856,
L0
  DB3201
(3) 856,
L0
   
  DB2201
(3) 856,
L0
  DB2201
(3) 856,
L0
   
    R2911  MA3201
(3) 860,
L0
  MA3201
(3) 860,
L0
   
  AC4090
(3) 860,
L0
  AC4090
(3) 860,
L0
   
  AC4023
(3) 860,
L0
  AC4023
(3) 860,
L0
   
  AC4006
(3) 860,
L0
  AC4006
(3) 860,
L0
   
    R2917  LM4432
(3) 878,
L0
  LM4432
(3) 878,
L0
   
    R2925  FI2001
(3) 878,
L0
  LM4421
(3) 878,
L0
   
  MK1201
(3) 878,
L0
  FI2001
(3) 878,
L0
   
  MM4021
(3) 878,
L0
  MM4021
(3) 878,
L0
   
  LM4421
(3) 878,
L0
  MG.421
(3) 878,
L0
   
  MG.421
(3) 878,
L0
  MK1201
(3) 878,
L0
   
  LM3431
(3) 878,
L0
  LM3431
(3) 878,
L0
   
    R2926  MG.421
(3) 846,
L0
  MM4006
(3) 846,
L0
   
  MM4007
(3) 846,
L0
  MG.421
(3) 846,
L0
   
  MM4006
(3) 846,
L0
  MM4005
(3) 846,
L0
   
  MM4005
(3) 846,
L0
  MM4007
(3) 846,
L0
   
  MM4003
(3) 846,
L0
  MM4021
(3) 846,
L0
   
  MM4002
(3) 846,
L0
  MK1201
(3) 838,
L0
   
  BE3301
(3) 846,
L0
  BE3301
(3) 846,
L0
   
  MK1201
(3) 838,
L0
  MM4002
(3) 846,
L0
   
  FI2001
(3) 846,
L0
  MM4003
(3) 846,
L0
   
  MM4021
(3) 846,
L0
  FI2001
(3) 846,
L0
   
    R2927  FI2003
(3) 893,
L0
  FI2003
(3) 893,
L0
   
  FI2002
(3) 893,
L0
  FI2002
(3) 893,
L0
   
  FI4006
(3) 893,
L0
  FI4006
(3) 893,
L0
   
    R2929  MM3002
(3) 842,
L0
  MM3002
(3) 842,
L0
   
    R2930  HR3003
(3) 885,
L0
  AC2004
(3) 885,
L0
   
  AC2004
(3) 885,
L0
  HR3003
(3) 885,
L0
   
    R2931M  TR.450
(3) 800,
L0
  TR.450
(3) 800,
L0
   
  TR.456
(3) 800,
L0
  TR.456
(3) 800,
L0
   
    R2933M  MK.429
(3) 800,
L0
  MK.429
(3) 800,
L0
   
  MK.424
(3) 800,
L0
  MK.424
(3) 800,
L0
   
    R2934M  MG.425
(3) 800,
L0
  MG.425
(3) 800,
L0
   
  MG.413
(3) 800,
L0
  MG.413
(3) 800,
L0
   
    R2935M  MA3201
(3) 801,
L0
  AC3015
(3) 801,
L0
   
  MG.318
(3) 800,
L0
  MG.318
(3) 800,
L0
   
  MK.420
(3) 800,
L0
  MM1001
(3) 801,
L0
   
  LA2014
(3) 801,
L0
  LA2014
(3) 801,
L0
   
  AC3015
(3) 801,
L0
  EC2003
(3) 801,
L0
   
  MM1001
(3) 801,
L0
  MK.420
(3) 800,
L0
   
  EC2003
(3) 801,
L0
  MA3201
(3) 801,
L0
   
    R4101A        IE.102
(1) 901,
L0
    R4106A     CE.311
(3) 820,
L0
       
    R4106B      CE.217
(3) 821,
L0
     
    R4208 GE.131
(3) 820,
L0
  CE.323
(3) 820,
L0
       
    R4212  PS.111
(4) 911,
L0
       
     PS.111
(4) 821,
L0
       
    R4213         ME.107
(3) 822,
L0
 ME.107
(3) 822,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต