เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
อ.    2312      EE.226
(1) 1,
L0
  
    2404        ME.401
(1) 1,
L0
 
        ME.307
(1) 1,
L0
 
    2405  ME.402
(3) 10,
L0
      
    2406  ME.310
(3) 10,
L0
      
    2508  AR.551
(5) 11,
L0
  AR.551
(5) 11,
L0
 
    2602       VD.104
(2) 11,
L0
 
    2605  VD.422
(3) 21,
L0
    
    2606  VD.422
(3) 11,
L0
    
  VD.402
(2) 11,
L0
     
    2608  VD.332
(2) 11,
L0
     
    2609  VD.332
(2) 21,
L0
     
    2710  EE.356
(3) 11,
L0
        
    2711    EE.356
(3) 11,
L0
     
    COM Grap  VD.251
(3) 11,
L0
    
    R.C 105  HM.314
(3) 11,
L0
    TH.3414
(3) 300,
L0
   
      HM.425
(3) 300,
L0
   
      IHM233
(3) 11,
L0
   
       HM.314
(3) 21,
L0
   
        IHM233
(3) 11,
L0
 
    R.C 106  HM.317
(3) 20,
L0
      
    R.C 107  HM.318
(3) 10,
L0
  IHM334
(3) 11,
L0
   
      HM.318
(3) 20,
L0
  
        IHM334
(3) 11,
L0
 
    R11103  NU.1430
(2) 11,
L0
  
    R21127      CA.211
(3) 11,
L0
  
    R21128  AD.412
(3) 11,
L0
  AD.413
(3) 11,
L0
 
      AD.402
(3) 11,
L0
 
    R21129  MD.405
(3) 11,
L0
      
    R21131  MD.304
(3) 10,
L0
  MD.406
(3) 10,
L0
  
      JM.406
(3) 10,
L0
  
    R21134      PR.425
(3) 10,
L0
  
    R21201    BC.313
(3) 11,
L0
      
    BC.306
(3) 11,
L0
      
    R21208  FM.304
(3) 10,
L0
      
    R21211      FM.306
(3) 20,
L0
  
    R21212      PF.317
(3) 11,
L0
 
    R2206  LA3105
(3) 10,
L0
  LA4303
(3) 10,
L0
  
  LA.303
(3) 10,
L0
  LA.305
(3) 10,
L0
  
      LW.403
(3) 10,
L0
  
    R2211  IGE108
(3) 30,
L0
  IMK220
(3) 10,
L0
  
  IGE122
(3) 30,
L0
      
    R2212  IGE143
(3) 11,
L0
    IGE143
(3) 21,
L0
   
  GE.143
(2) 311,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
   
  IGE117
(3) 11,
L0
        
    R2217  IAC200
(3) 10,
L0
  IFB301
(3) 10,
L0
  
    R2218  IMG311
(3) 10,
L0
  CE.311
(3) 310,
L0
  
    R2219  ICP405
(3) 10,
L0
      
    R2223  IEL205
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 160,
L0
  
    R2228  IEL423
(6) 10,
L0
  IGE101
(3) 20,
L0
  
  CE.330
(3) 310,
L0
      
    R2303   FS.409
(3) 11,
L0
 FS.409
(3) 11,
L0
  FS.409
(3) 11,
L0
  
    R2306  AR.451
(5) 11,
L0
  AR.451
(5) 11,
L0
 
    R2308  AR.109
(3) 11,
L0
      
    R2314   FS.320
(3) 11,
L0
  FS.320
(3) 11,
L0
  
    R2335  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
  AR.352
(5) 11,
L0
  AR.352
(5) 11,
L0
 
    R2337  AR.252
(5) 11,
L0
  AR.252
(5) 11,
L0
 
    R2338  ID.200
(4) 21,
L0
  ID.200
(4) 21,
L0
 
    R2339   FS.213
(3) 11,
L0
  FS.213
(3) 11,
L0
  
    R2340M   FS.126
(3) 11,
L0
  FS.126
(3) 11,
L0
  
    R2403  IP.351
(3) 11,
L0
     
  PD.337
(3) 11,
L0
     
    R2404  ID.300
(4) 11,
L0
  ID.300
(4) 11,
L0
 
  ID.311
(4) 11,
L0
  ID.311
(4) 11,
L0
 
    R2405  VD.111
(2) 11,
L0
     
  IP.111
(3) 11,
L0
     
  PD.114
(3) 11,
L0
     
  ID.120
(3) 11,
L0
     
  VD.103
(2) 11,
L0
     
  PD.112
(3) 11,
L0
     
    R2406  ID.211
(4) 11,
L0
  ID.211
(4) 11,
L0
 
  ID.200
(4) 11,
L0
  ID.200
(4) 11,
L0
 
    R2410  GEN401
(3) 30,
L0
      
    R2414  ES.101
(2) 71,
L0
  GE.142
(2) 1220,
L0
    
  ES.101
(2) 31,
L0
      
    R2418  AL.201
(3) 50,
L0
  AL.452
(3) 30,
L0
  
    R2421  KH.242
(3) 11,
L0
 KH.242
(3) 11,
L0
  KR.201
(3) 11,
L0
 KR.201
(3) 11,
L0
 
  KH.242
(3) 11,
L0
 KH.242
(3) 11,
L0
  KR.201
(3) 11,
L0
 KR.201
(3) 11,
L0
 
    R2423  IEN344
(3) 11,
L0
    CH.242
(3) 21,
L0
 CH.242
(3) 21,
L0
 
  TM.208
(3) 10,
L0
  CH.242
(3) 21,
L0
 CH.242
(3) 21,
L0
 
  TM.102
(3) 10,
L0
  CH.201
(3) 21,
L0
 CH.201
(3) 21,
L0
 
    IEN344
(3) 11,
L0
      
    R2425  CH.242
(3) 11,
L0
 CH.242
(3) 11,
L0
  JP.201
(3) 11,
L0
 JP.201
(3) 11,
L0
 
      JP.201
(3) 11,
L0
 JP.201
(3) 11,
L0
 
      IJP242
(3) 11,
L0
  IJP242
(3) 11,
L0
 
      JP.242
(3) 11,
L0
  JP.242
(3) 11,
L0
 
    R2426  GEN401
(3) 20,
L0
  GEN101
(3) 110,
L0
  
    R2427       IP.100
(3) 10,
L0
 
    R2429      GE.121
(3) 316,
L0
  
      GE.132
(3) 20,
L0
  
    R2431M  PD.323
(3) 11,
L0
      
    R2432M  IP.423
(3) 11,
L0
  PD.422
(3) 10,
L0
  
  PD.423
(3) 11,
L0
  IP.480
(3) 10,
L0
  
    R2433M  GE.123
(3) 1030,
L0
  GE.123
(3) 1040,
L0
  
  HA.432
(3) 10,
L0
      
    R2434M  GE.123
(3) 1100,
L0
  GEN101
(3) 50,
L0
  
      ES.101
(2) 61,
L0
  
    R2502  RE.1206
(3) 10,
L0
  RE.304
(3) 10,
L0
  
    R2503  TM.103
(3) 11,
L0
    TM.101
(3) 10,
L0
  
  TM.105
(3) 10,
L0
  HM.105
(3) 10,
L0
  
      TM.101
(3) 10,
L0
  
    R2504  IHM201
(3) 10,
L0
  PY.454
(3) 20,
L0
  
  IHM205
(3) 310,
L0
      
    R2505  IEL312
(3) 10,
L0
   MG.413
(3) 10,
L0
  
    R2506   MG.435
(3) 10,
L0
      
    R2508  EN.304
(3) 11,
L0
 EN.304
(3) 11,
L0
  BI.303
(3) 10,
L0
  
  EN.304
(3) 11,
L0
 EN.304
(3) 11,
L0
  BI3303
(3) 10,
L0
  
    R2510  IE.309
(3) 10,
L0
  HR.303
(3) 10,
L0
  
  ME.301
(3) 10,
L0
  HR.303
(3) 10,
L0
  
    R2512   FB.315
(3) 10,
L0
  FB.400
(3) 10,
L0
  
       FB.400
(3) 10,
L0
  
    R2521  GEN101
(3) 30,
L0
  AC.411
(3) 11,
L0
 AC.411
(3) 11,
L0
  
      AC.411
(3) 11,
L0
 AC.411
(3) 11,
L0
  
    R2528  TR.312
(3) 10,
L0
  GE.101
(2) 50,
L0
    
  TR.312
(3) 10,
L0
  TR.405
(3) 10,
L0
  
        GE.101
(2) 60,
L0
  
    R2532  FM.203
(3) 10,
L0
      
  GEN401
(3) 100,
L0
      
    R2602  CS.004
(3) 10,
L0
  CS.414
(3) 10,
L0
  
    R2608  CS.112
(3) 20,
L0
  CS.111
(3) 11,
L0
  
   CS.111
(3) 11,
L0
  CS.112
(3) 20,
L0
  
    R2620  CT.308
(3) 10,
L0
  CT.407
(3) 10,
L0
  
    R2621  CT.102
(3) 21,
L0
 CT.102
(3) 21,
L0
     
  CT.102
(3) 21,
L0
 CT.102
(3) 21,
L0
     
    R2625      AD.321
(3) 11,
L0
 
    R2626    HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
 
    R2631M  CA.206
(3) 11,
L0
 CA.206
(3) 21,
L0
  
    R2633M  BS.410
(3) 1,
L0
  BS.410
(3) 1,
L0
  
    R2634M    GE.143
(2) 311,
L0
    IGE117
(3) 21,
L0
 
    IGE143
(3) 11,
L0
      
    IGE117
(3) 11,
L0
      
    R2636M  PR.300
(3) 11,
L0
   GE.143
(2) 11,
L0
  
        IGE143
(3) 21,
L0
 
    R2701  AL.251
(3) 30,
L0
  AL.251
(3) 40,
L0
  
    R2710  AL.223
(3) 11,
L0
  AL.223
(3) 21,
L0
 
    R2711A  ES.201
(2) 11,
L0
  PY.434
(3) 10,
L0
  
    R2715      ES.101
(2) 41,
L0
  
    R2716  ES.101
(2) 51,
L0
      
    R2723   GE.101
(2) 300,
L0
      
    R2727  GE.131
(3) 300,
L0
      
  GE.131
(3) 300,
L0
      
    R2730  AL.201
(3) 70,
L0
  AL.201
(3) 20,
L0
  
  AL.201
(3) 10,
L0
      
    R2732  AL.241
(3) 50,
L0
      
    R2733  ES.101
(2) 91,
L0
  AL.204
(3) 50,
L0
  
    R2735M  IMK304
(3) 10,
L0
      
    R2736M  PY.454
(3) 20,
L0
    GE.162
(2) 90,
L0
  
    R2737M  GEN101
(3) 40,
L0
  GE.141
(2) 1020,
L0
    
      GEN401
(3) 60,
L0
  
        GE.141
(2) 1060,
L0
  
    R2738M  AL.452
(3) 20,
L0
  AL.201
(3) 40,
L0
  
    R2814  ES.301
(2) 31,
L0
  ES.403
(1) 1,
L0
  
    R2815  AL.478
(2) 31,
L0
  ES.301
(2) 41,
L0
  
      AL.478
(2) 41,
L0
  
    R2816  ES.101
(2) 11,
L0
  IEL330
(3) 11,
L0
 
  GE.100
(3) 1250,
L0
      
    R2820  AD.406
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 100,
L0
    
  AD.311
(3) 10,
L0
  IAV310
(3) 10,
L0
  
  GE.100
(3) 30,
L0
 GE.100
(3) 70,
L0
    GE.100
(3) 140,
L0
  
    R2821  GE.142
(2) 1020,
L0
 GE.142
(2) 1030,
L0
  GE.100
(3) 110,
L0
 GE.144
(2) 10,
L0
  
  GE.100
(3) 40,
L0
 GE.100
(3) 80,
L0
  GE.143
(2) 11,
L0
  GE.100
(3) 150,
L0
  
    R2822  GE.142
(2) 1010,
L0
   GE.140
(2) 10,
L0
 GE.100
(3) 160,
L0
  
  GE.100
(3) 50,
L0
   GE.140
(2) 10,
L0
    
  GE.234
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 120,
L0
    
    GE.100
(3) 90,
L0
      
    R2826  GE.100
(3) 700,
L0
  GE.100
(3) 1040,
L0
  
  GE.100
(3) 710,
L0
  GE.100
(3) 130,
L0
 GE.100
(3) 170,
L0
  
  GE.100
(3) 60,
L0
 GE.100
(3) 640,
L0
      
    R2827  GE.100
(3) 1020,
L0
  GE.100
(3) 1050,
L0
  
  MG.300
(3) 20,
L0
      
    R2828  GE.100
(3) 1030,
L0
  GEN102
(3) 150,
L0
  
  GE.123
(3) 20,
L0
 GE.123
(3) 40,
L0
  GE.100
(3) 1060,
L0
  
        GE.123
(3) 70,
L0
  
    R2829  GE.110
(3) 20,
L0
  GE.100
(3) 1070,
L0
  
  GE.110
(3) 20,
L0
    GE.123
(3) 80,
L0
  
  GE.123
(3) 30,
L0
 GE.123
(3) 50,
L0
      
  GE.100
(3) 660,
L0
        
    R2830  GE.160
(2) 10,
L0
        
  PY.301
(3) 10,
L0
      
    R2831  GE.213
(3) 20,
L0
  BE3301
(3) 10,
L0
  
      BE.301
(3) 10,
L0
  
    R2833  GEN302
(3) 10,
L0
  GE.213
(3) 10,
L0
  
  GE.132
(3) 10,
L0
      
    R2834  GE.141
(2) 40,
L0
 GE.141
(2) 50,
L0
      
    R2835   MG.431
(3) 10,
L0
 GE.152
(1) 4,
L0
    
    GE.152
(1) 3,
L0
  SR.312
(2) 10,
L0
   
      GE.100
(3) 650,
L0
 GE.152
(1) 5,
L0
  
    R2836  AC.101
(3) 21,
L0
  AC.101
(3) 21,
L0
 
  AC1001
(3) 21,
L0
  AC1001
(3) 21,
L0
 
    R2837  AL.241
(3) 10,
L0
      
    R2839      AL.241
(3) 20,
L0
  
    R2840  ES.203
(1) 1,
L0
  ES.201
(2) 21,
L0
  
    R2841  ES.303
(1) 3,
L0
      
    R2842M   AL.341
(3) 10,
L0
  ES.203
(1) 2,
L0
  
   MK.304
(3) 10,
L0
      
   MK3304
(3) 10,
L0
      
   MK.304
(3) 10,
L0
      
    R2843M  CE.211
(3) 10,
L0
  MM1001
(3) 40,
L0
  
    R2844M  HM.313
(3) 11,
L0
    FM.301
(3) 10,
L0
  
  HA.326
(3) 10,
L0
   HM.313
(3) 21,
L0
   
  SR.315
(3) 11,
L0
      
    R2845M  MA.109
(3) 400,
L0
  MA.109
(3) 400,
L0
  
    R2846M  PF.318
(3) 10,
L0
  ES.303
(1) 4,
L0
  
  PF.324
(3) 10,
L0
  GE.221
(3) 10,
L0
  
    R2847M  GE.153
(1) 1,
L0
    CE.418
(3) 10,
L0
  
  GE.153
(1) 1,
L0
        
    R2851M  TH.1004
(3) 10,
L0
  TH.1001
(3) 10,
L0
 
      TH.1001
(3) 20,
L0
 
      TH.1000
(0) 300,
L0
 
    R2853M  GE.110
(3) 300,
L0
  TH.1005
(3) 10,
L0
 
  GE.110
(3) 300,
L0
      
    R2901  GE.101
(2) 20,
L0
    GE.106
(3) 10,
L0
  
   HR.401
(3) 10,
L0
      
    GE.101
(2) 40,
L0
      
    GE.101
(2) 40,
L0
      
    R2902  BI3305
(3) 10,
L0
  PR.323
(3) 10,
L0
  
  BI.305
(3) 10,
L0
      
    R2903  GE.101
(2) 30,
L0
    HA.431
(3) 10,
L0
  
  GE.123
(3) 1020,
L0
    GE.101
(2) 70,
L0
  
    R2904  CA.108
(3) 10,
L0
  GE.123
(3) 1090,
L0
  
    R2905  GE.152
(1) 1010,
L0
    CA.108
(3) 30,
L0
  
  CA.108
(3) 20,
L0
    GE.142
(2) 1040,
L0
  
  GE.125
(3) 10,
L0
      
    GE.152
(1) 1004,
L0
      
    R2906  GE.121
(3) 1010,
L0
  GEN101
(3) 120,
L0
  
        GE.141
(2) 60,
L0
  
    R2907  CA.109
(3) 20,
L0
  CA1109
(3) 40,
L0
  
  CA.110
(3) 20,
L0
  CA.110
(3) 40,
L0
  
  CA1109
(3) 20,
L0
      
    R2911  GE.141
(2) 1030,
L0
 GE.141
(2) 1040,
L0
  ES.101
(2) 21,
L0
  
    GE.121
(3) 60,
L0
      
    R2912  GE.152
(1) 1002,
L0
 GE.152
(1) 1001,
L0
  HM.208
(3) 20,
L0
  
  GE.152
(1) 1002,
L0
 GE.152
(1) 1001,
L0
      
    R2916  GE.152
(1) 2,
L0
    GEN401
(3) 40,
L0
  
  GEN101
(3) 20,
L0
  GE.123
(3) 60,
L0
 GE.121
(3) 260,
L0
  
    R2917  HM.101
(3) 10,
L0
  HM.101
(3) 20,
L0
  
    R2925  AL.321
(3) 31,
L0
  GE.121
(3) 80,
L0
    
  GE.121
(3) 20,
L0
 GE.121
(3) 70,
L0
   AL.321
(3) 41,
L0
 
    GE.121
(3) 40,
L0
    GE.121
(3) 100,
L0
  
    R2926  AC.406
(3) 10,
L0
  GE.141
(2) 1050,
L0
 GE.141
(2) 1150,
L0
  
  GE.121
(3) 30,
L0
 GE.121
(3) 50,
L0
  GE.121
(3) 90,
L0
 GE.121
(3) 110,
L0
  
      GE.121
(3) 430,
L0
    
    R2927  CA.212
(3) 30,
L0
  CA.212
(3) 10,
L0
  
      CA.212
(3) 10,
L0
  
    R2929  GE.129
(3) 10,
L0
  GE.123
(3) 1050,
L0
  
    R2930  HM.208
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 50,
L0
  
  EC.202
(3) 20,
L0
      
    R2931M      MD.101
(3) 10,
L0
  
    R2932M   MK.435
(3) 10,
L0
  MK.424
(3) 10,
L0
  
   MK.435
(3) 10,
L0
      
    R2933M  CA.212
(3) 20,
L0
  CA.212
(3) 40,
L0
  
    R2934M  CA1109
(3) 10,
L0
  CA.109
(3) 30,
L0
  
      CA1109
(3) 30,
L0
  
    R2935M  BC.313
(3) 11,
L0
    MG.408
(3) 10,
L0
  
  BC.306
(3) 11,
L0
        
    R2936M  BC.412
(3) 10,
L0
   MG.317
(3) 10,
L0
  
  BC.405
(3) 10,
L0
      
    R3902  SS.405
(3) 10,
L0
      
    R3903  SR.101
(3) 20,
L0
  SR.101
(3) 20,
L0
  
    R3909  SS.102
(3) 20,
L0
  SS.309
(3) 11,
L0
 
      SS.335
(3) 11,
L0
 
    R3910  SS.307
(3) 10,
L0
  SH.356
(2) 11,
L0
  
  SS.333
(3) 10,
L0
      
    R4104  CE.217
(3) 11,
L0
  CE.212
(1) 1,
L0
  
    R4106B  CE.218
(2) 11,
L0
 CE.218
(2) 11,
L0
  CE.326
(3) 11,
L0
  
   CE.326
(3) 11,
L0
      
    R4208      IE.483
(3) 10,
L0
  
    RSport11      IGE419
(1) 1,
L0
   
    RSport12      SR.421
(2) 21,
L0
  
    Raerobic  GE.153
(1) 3,
L0
        
  GE.153
(1) 2,
L0
        
  GE.153
(1) 2,
L0
        
    Rป.อาฯ1        TH.3414
(3) 300,
L0
 
        HM.425
(3) 300,
L0
 
    Rป.แม่ฯ    HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
 
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต