เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
ส.    2312  EE.226
(1) 801,
L0
         
    2507  AR.300
(2) 10,
L0
  AR.213
(3) 10,
L0
      
    2605  VD.314
(3) 11,
L0
       
    2606  VD.365
(3) 11,
L0
       
    2608  VD.221
(4) 11,
L0
  VD.221
(4) 11,
L0
    
    2709  EE.361
(1) 801,
L0
         
  EE.361
(1) 1,
L0
         
    2710      EE.336
(3) 811,
L0
       
    2711        EE.336
(3) 811,
L0
    
    2804           PS.110
(4) 811,
L0
    2806B  PS.111
(4) 12,
L0
         
    COM Grap  VD.351
(3) 11,
L0
       
  VD.306
(2) 11,
L0
       
   AR.473
(3) 11,
L0
      
    R.C 105  HM.314
(3) 300,
L0
    HM.211
(3) 300,
L0
      
      TH.3414
(3) 300,
L0
      
    R.C 106      TH.3402
(3) 10,
L0
     
      IHM222
(3) 11,
L0
      
      TH.3411
(3) 10,
L0
     
    R21208  FM.408
(3) 11,
L0
  FM.408
(3) 21,
L0
    
  FM.408
(3) 11,
L0
  FM.408
(3) 21,
L0
    
    R2211  IMG481
(2) 10,
L0
 IMG482
(1) 1,
L0
        
  IMG480
(1) 1,
L0
 IMG485
(2) 10,
L0
        
    R2212  IMK481
(2) 10,
L0
 IMK406
(2) 10,
L0
 IHM315
(3) 10,
L0
     
  IMK405
(1) 1,
L0
 IMK482
(1) 1,
L0
 IHM312
(3) 10,
L0
     
    R2217  IHM313
(3) 10,
L0
  IHM221
(3) 11,
L0
 IHM221
(3) 11,
L0
    
    R2218  IEL319
(3) 10,
L0
   RE.214
(3) 800,
L0
     
   RE.203
(3) 800,
L0
         
    R2219  IEL233
(3) 10,
L0
  IEL337
(3) 11,
L0
    
    R2223  TH.709
(3) 520,
L8
  TH.901
(6) 520,
L8
     
      TH.801
(12) 520,
L8
     
    R2226  TH.3413
(3) 300,
L0
 TH.3413
(3) 300,
L0
         
  HM.313
(3) 300,
L0
 HM.313
(3) 300,
L0
         
    R2228  IEL423
(6) 10,
L0
         
    R2243M  TH.501
(3) 510,
L8
  TH.501
(3) 510,
L8
     
  TH.502
(3) 510,
L8
  TH.502
(3) 510,
L8
     
  TH.601
(3) 510,
L8
  TH.603
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH.705
(3) 510,
L8
  TH.503
(3) 520,
L8
     
  TH.503
(3) 520,
L8
  TH.703
(3) 510,
L8
     
    R2303   FD.220
(3) 11,
L0
  FD.128
(3) 11,
L0
     
   FS.213
(3) 11,
L0
  FS.213
(3) 11,
L0
     
   FD.128
(3) 11,
L0
  FD.220
(3) 11,
L0
     
    R2308  AR.231
(2) 10,
L0
          
  AR.231
(2) 10,
L0
          
    R2315      ID.360
(3) 11,
L0
    
      ID.351
(3) 11,
L0
    
    R2335     AR.331
(2) 10,
L0
       
    R2339   FS.126
(3) 11,
L0
  FS.126
(3) 11,
L0
     
    R2340M   FS.321
(3) 11,
L0
  FS.321
(3) 11,
L0
     
    R2406  ID.232
(3) 11,
L0
       
  ID.240
(3) 11,
L0
       
    R2423  HM.435
(3) 11,
L0
 HM.435
(3) 11,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
     
    R2425  IKO141
(3) 11,
L0
 IKO141
(3) 11,
L0
         
    R2427  IP.114
(3) 21,
L0
        
    R2429  BS.212
(3) 42,
L0
           
  HM.208
(3) 40,
L0
         
    R2433M  HM.104
(3) 12,
L0
           
  HM.104
(3) 11,
L0
           
  HM.104
(3) 11,
L0
           
  HM.104
(3) 13,
L0
           
    R2434M  AC.402
(3) 10,
L0
         
  AC.402
(3) 10,
L0
         
    R2502  RE.202
(3) 10,
L0
   RU.242
(3) 11,
L0
 RU.242
(3) 11,
L0
    
    R2504  RE.208
(3) 10,
L0
  RE.303
(3) 10,
L0
     
    R2506  ID.332
(3) 10,
L0
  FB.311
(3) 10,
L0
     
  ID.340
(3) 10,
L0
         
    R2508      RE.201
(3) 10,
L0
     
      RE.1201
(3) 10,
L0
     
    R2510   FB.308
(3) 10,
L0
  RE.203
(3) 10,
L0
     
    R2512  PY.408
(3) 10,
L0
         
    R2602  CS.532
(3) 10,
L0
  CS.532
(3) 20,
L0
     
    R2608   CS.111
(3) 21,
L0
  CS.111
(3) 21,
L0
     
    R2621   CT.102
(3) 311,
L0
  CT.102
(3) 311,
L0
     
    R2625    HM.104
(3) 11,
L0
  HM.104
(3) 12,
L0
 HM.104
(3) 13,
L0
    
    HM.104
(3) 11,
L0
         
    R2626    TM.344
(3) 11,
L0
         
    R2636M      BS.212
(3) 42,
L0
      
    R2711  AL.203
(3) 31,
L0
  AL.203
(3) 41,
L0
    
    R2711A       EB.305
(3) 11,
L0
    
    R2715  AL.204
(3) 10,
L0
  AL.204
(3) 20,
L0
     
    R2716  ES.101
(2) 71,
L0
  ES.101
(2) 81,
L0
     
    R2722  TH.0121
(2) 10,
L0
         
    R2725  TH.2001
(3) 20,
L0
  TH.2001
(3) 10,
L0
    
    R2730  AL.361
(3) 10,
L0
  AL.361
(3) 20,
L0
     
    R2732  AL.204
(3) 30,
L0
  AL.204
(3) 40,
L0
     
       KO.213
(3) 11,
L0
    
       KO.212
(3) 11,
L0
    
    R2736M       FR.213
(3) 11,
L0
    
       FR.211
(3) 11,
L0
    
    R2737M  AS.201
(3) 10,
L0
  AS.201
(3) 20,
L0
     
    R2738M  GR.213
(3) 11,
L0
  GR.112
(3) 11,
L0
    
    R2805  IEB408
(3) 11,
L0
         
    R2814  AL.201
(3) 70,
L0
  AL.201
(3) 80,
L0
     
    R2815  JP.112
(3) 11,
L0
  JP.213
(3) 11,
L0
    
    R2816  US.201
(3) 10,
L0
         
    R2820   EB.321
(3) 11,
L0
  EB.321
(3) 21,
L0
    
    R2821  IAV340
(3) 10,
L0
         
    R2822  ES.103
(0) 7,
L0
  ES.103
(0) 8,
L0
     
    R2826  GE.100
(3) 670,
L0
  GE.100
(3) 670,
L0
     
    R2827  GE.100
(3) 680,
L0
  GE.100
(3) 680,
L0
     
    R2828      KH.141
(3) 41,
L0
    
    R2830  TM.344
(3) 11,
L0
           
    R2839  EB.201
(3) 10,
L0
  EB.201
(3) 20,
L0
     
    R2840  IN.211
(3) 10,
L0
  IN.201
(3) 10,
L0
     
    R2841  CH.212
(3) 11,
L0
  CH.213
(3) 21,
L0
    
  CH.213
(3) 11,
L0
         
    R2842M  CH.112
(3) 11,
L0
  CH.112
(3) 21,
L0
    
    R2843M       RS.212
(3) 11,
L0
    
       RS.213
(3) 11,
L0
    
    R2844M  IN.412
(3) 10,
L0
  IN.412
(3) 20,
L0
     
    R2902   RF.420
(3) 10,
L0
  RF.423
(3) 10,
L0
     
    R4101A  IE.102
(1) 702,
L0
  IE.102
(1) 2,
L0
     
  IE.102
(1) 5,
L0
         
    R4106A  CE.218
(2) 11,
L0
            
  CE.326
(2) 311,
L0
        
   CE.218
(2) 11,
L0
         
    R4208  IE.206
(3) 910,
L0
  IE.383
(3) 10,
L0
     
  MA.109
(3) 910,
L0
  PS.110
(4) 911,
L0
    
  IE.384
(3) 10,
L0
         
    R4210B     PS.110
(4) 821,
L0
 GE.100
(3) 810,
L0
  MA.109
(3) 820,
L0
        GE.100
(3) 820,
L0
    
    R4211  PS.110
(4) 821,
L0
   PS.110
(4) 11,
L0
  PS.110
(4) 911,
L0
    R4212  PS.110
(4) 12,
L0
         
  PS.110
(4) 11,
L0
         
    R4213      ME.107
(3) 711,
L0
 ME.107
(3) 711,
L0
    
    Rป.ครัว1        TH.3414
(3) 300,
L0
    
        HM.211
(3) 300,
L0
    
        IHM222
(3) 11,
L0
    
    Rป.แม่ฯ    HM.314
(3) 300,
L0
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต