เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.    2310      ET.207
(1) 1,
L0
  
      EE.232
(1) 1,
L0
  
    2312      EE.367
(1) 1,
L0
  
    2406  ME.319
(3) 10,
L0
  ME.202
(3) 10,
L0
  
    2503  ID.341
(3) 10,
L0
      
    2608  VD.263
(3) 11,
L0
    
  VD.307
(2) 11,
L0
    
    2609  VD.263
(3) 21,
L0
    
    R.C 106  IHM212
(3) 11,
L0
        
    R11103  NE.1002
(2) 10,
L0
      
    R21208      FM.401
(3) 10,
L0
  
    R2206  LA3405
(2) 10,
L0
   LW.401
(2) 10,
L0
  
  LA.302
(3) 10,
L0
  LA4601
(2) 10,
L0
  
      LA.403
(3) 10,
L0
  
    R2211  IMG210
(3) 10,
L0
  IGE115
(3) 10,
L0
  
    R2212  IGE117
(3) 31,
L0
    IGE117
(3) 41,
L0
   
  IGE143
(3) 31,
L0
    IGE143
(3) 41,
L0
   
    R2217  IMG422
(3) 10,
L0
  IMG429
(3) 10,
L0
  
    R2219  IGE106
(3) 11,
L0
  IGE203
(3) 10,
L0
  
    R2223  IEL233
(3) 10,
L0
      
    R2228  IGE101
(3) 10,
L0
  IGE101
(3) 30,
L0
  
    R2303  FS.102
(2) 21,
L0
  FS.102
(2) 21,
L0
  
    R2306     AR.444
(3) 11,
L0
 
    R2338  AR.420
(2) 10,
L0
       
    R2339   FS.331
(3) 11,
L0
  FS.331
(3) 11,
L0
  
    R2409  GEN507
(3) 10,
L0
      
    R2410   MK1201
(3) 50,
L0
  MK1201
(3) 40,
L0
  
   MK.201
(3) 50,
L0
  MK.201
(3) 40,
L0
  
    R2414  SS.101
(3) 10,
L0
  SS.101
(3) 20,
L0
  
  SS.101
(3) 10,
L0
  SS.101
(3) 20,
L0
  
      SS.101
(3) 30,
L0
  
    R2418  GE.141
(2) 90,
L0
    MM1001
(3) 10,
L0
  
  GE.121
(3) 1050,
L0
  MG.200
(3) 10,
L0
  
    R2421      CH.303
(3) 11,
L0
 CH.303
(3) 11,
L0
 
    R2423  TM.211
(3) 10,
L0
      
  TM.211
(3) 10,
L0
      
  HM.317
(3) 10,
L0
      
    R2426   MK1201
(3) 10,
L0
  MK1201
(3) 30,
L0
  
   MK.201
(3) 10,
L0
  MK.201
(3) 30,
L0
  
    R2429      GE.121
(3) 316,
L0
  
    R2431M  PD.333
(3) 11,
L0
     
  IP.364
(3) 11,
L0
     
    R2432M  PD.421
(4) 11,
L0
  IP.421
(4) 11,
L0
 
  IP.421
(4) 11,
L0
  PD.421
(4) 11,
L0
 
    R2433M  PY.102
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 70,
L0
  
    R2434M  GE.135
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 80,
L0
  
  GE.135
(3) 10,
L0
      
    R2502  RE.1202
(3) 10,
L0
  HM.101
(3) 50,
L0
  
    R2503   MG.436
(3) 10,
L0
  BS.403
(3) 11,
L0
   
      BS.403
(3) 11,
L0
   
    R2504  BS.216
(3) 11,
L0
        
  TM.101
(3) 20,
L0
      
    R2505  HA.443
(3) 10,
L0
  RE.1304
(3) 10,
L0
  
    R2506  IMK431
(3) 10,
L0
  LA1001
(3) 20,
L0
  
    R2508  IEL311
(3) 10,
L0
  IEL331
(3) 11,
L0
 
    R2510  IE.481
(3) 10,
L0
  DB1201
(3) 11,
L0
   
      BS.300
(3) 11,
L0
   
    R2512  HM.101
(3) 50,
L0
  ME.206
(3) 10,
L0
  
      ME.211
(3) 10,
L0
  
    R2521  BS.212
(3) 11,
L0
    GE.132
(3) 30,
L0
  
  BS.212
(3) 11,
L0
    GE.132
(3) 30,
L0
  
  BS.212
(3) 12,
L0
        
    R2528  AL.321
(3) 11,
L0
  TR.421
(3) 10,
L0
  
      TR.421
(3) 10,
L0
  
    R2532  TR.211
(3) 10,
L0
  GE.135
(3) 20,
L0
  
  TR.211
(3) 10,
L0
  GE.135
(3) 20,
L0
  
    R2602  GE.140
(2) 310,
L0
    CS.324
(3) 300,
L0
  
    R2608   BS.301
(3) 11,
L0
  CS.211
(3) 11,
L0
  
   CS.211
(3) 11,
L0
  BS.301
(3) 11,
L0
  
    R2618  CT.202
(3) 11,
L0
   CT.202
(3) 11,
L0
  
    R2620  CT.204
(3) 10,
L0
      
    R2621      CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
 
      CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
 
    R2623   CS.312
(3) 311,
L0
  CS.312
(3) 311,
L0
  
    R2626    BS.216
(3) 11,
L0
      
    R2631M    BS.212
(3) 12,
L0
    BS.300
(3) 11,
L0
 
        DB1201
(3) 11,
L0
 
    R2633M    CT.102
(3) 311,
L0
   BS.403
(3) 11,
L0
 
        BS.403
(3) 11,
L0
 
    R2634M    IGE117
(3) 31,
L0
    IGE117
(3) 41,
L0
 
    R2636M    BS.212
(3) 11,
L0
    BS.212
(3) 21,
L0
 
    BS.212
(3) 11,
L0
      
    IGE143
(3) 31,
L0
      
    R2701  AL.251
(3) 10,
L0
  AL.251
(3) 20,
L0
  
    R2705         AC.204
(3) 21,
L0
 
    R2711A  CT.102
(3) 311,
L0
    BS.212
(3) 21,
L0
   
    R2715  GE.142
(2) 1180,
L0
 GE.142
(2) 1090,
L0
  AC.204
(3) 21,
L0
 AC.204
(3) 21,
L0
 
      AC.204
(3) 21,
L0
  
    R2721        GE.164
(2) 300,
L0
  
    R2725      TH.3303
(3) 10,
L0
 
      TH.3301
(3) 10,
L0
 
    R2730      AC.431
(3) 10,
L0
  
      AC.431
(3) 10,
L0
  
    R2733  ES.303
(1) 1,
L0
  ES.101
(2) 91,
L0
  
    R2735M      TM.101
(3) 20,
L0
  
    R2736M  ME.206
(3) 710,
L0
      
    R2737M  LA2014
(3) 50,
L0
  GE.121
(3) 1100,
L0
  
      GE.121
(3) 1100,
L0
  
    R2738M  MA.109
(3) 10,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
  
    R2814  AL.335
(3) 10,
L0
   AL.321
(3) 21,
L0
 
    R2815  AL.478
(2) 11,
L0
  AL.478
(2) 21,
L0
  
    R2820  GE.141
(2) 1110,
L0
 GE.142
(2) 1080,
L0
 GE.142
(2) 1100,
L0
 GE.100
(3) 470,
L0
  
  GE.142
(2) 1070,
L0
 GE.100
(3) 230,
L0
  GE.100
(3) 290,
L0
 GE.142
(2) 1110,
L0
  
  GE.100
(3) 180,
L0
        
    R2821  GE.141
(2) 1120,
L0
 GE.141
(2) 1130,
L0
 GE.141
(2) 1140,
L0
    
  GE.100
(3) 190,
L0
        
    R2822  GE.100
(3) 200,
L0
 GE.100
(3) 250,
L0
  GE.100
(3) 410,
L0
    
      GE.121
(3) 1110,
L0
  
      GE.121
(3) 1110,
L0
  
        GE.142
(2) 1210,
L0
  
        GE.100
(3) 490,
L0
  
    R2826  GE.100
(3) 1080,
L0
  GE.100
(3) 1130,
L0
  
  GE.100
(3) 210,
L0
 GE.100
(3) 240,
L0
  GE.100
(3) 400,
L0
 GE.100
(3) 480,
L0
  
    GE.100
(3) 260,
L0
  GE.100
(3) 420,
L0
 GE.100
(3) 600,
L0
  
    R2827  GE.100
(3) 220,
L0
    GE.100
(3) 1140,
L0
  
  GE.100
(3) 1090,
L0
  GE.100
(3) 430,
L0
 GE.100
(3) 610,
L0
  
    GE.100
(3) 270,
L0
      
    R2828  GE.100
(3) 1100,
L0
  GE.100
(3) 1150,
L0
  
    GE.100
(3) 280,
L0
  GE.100
(3) 440,
L0
 GE.100
(3) 620,
L0
  
    R2829  GE.100
(3) 1110,
L0
  GE.100
(3) 450,
L0
    
      GE.100
(3) 1160,
L0
  
        GE.100
(3) 630,
L0
  
    R2830   CE.217
(3) 11,
L0
  GE.162
(2) 60,
L0
    
       MA.110
(3) 310,
L0
 
        GE.162
(2) 70,
L0
  
    R2831  GE.100
(3) 1120,
L0
  GE.100
(3) 460,
L0
 GE.141
(2) 130,
L0
  
  GE.123
(3) 90,
L0
 GE.123
(3) 100,
L0
      
    R2833  GE.213
(3) 60,
L0
  GE.213
(3) 70,
L0
  
    R2834      GE.122
(3) 10,
L0
  
    R2835  GE.142
(2) 70,
L0
    GE.123
(3) 110,
L0
    
  GE.142
(2) 1190,
L0
    GE.125
(3) 50,
L0
  
  GE.125
(3) 40,
L0
    GE.123
(3) 120,
L0
  
    GE.141
(2) 120,
L0
      
    R2839      AL.452
(3) 10,
L0
  
    R2840  ES.301
(2) 11,
L0
  ES.301
(2) 21,
L0
  
    R2841  IAV100
(3) 10,
L0
      
    R2842M      GE.163
(2) 40,
L0
    
    R2843M  CE.113
(3) 10,
L0
  IMA201
(3) 10,
L0
  
    R2844M  GE.162
(2) 50,
L0
    GE.124
(3) 20,
L0
  
    R2845M  LA1001
(3) 20,
L0
   MG.319
(3) 10,
L0
  
    R2846M  GE.121
(3) 1070,
L0
      
    R2847M  CA.100
(3) 50,
L0
   CE.423
(3) 310,
L0
  
  CA1100
(3) 50,
L0
      
    R2851M  TH.1003
(3) 20,
L0
  TH.1000
(0) 300,
L0
 
  TH.1003
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 300,
L0
  
    R2901  GEN102
(3) 100,
L0
  GE.142
(2) 100,
L0
 GE.152
(1) 1005,
L0
  
        GE.142
(2) 120,
L0
  
    R2902   MK.301
(3) 10,
L0
 GE.164
(2) 30,
L0
    
   MK3301
(3) 10,
L0
      
   MK.301
(3) 10,
L0
      
    R2903  GE.101
(2) 170,
L0
   GE.142
(2) 110,
L0
    
  GE.121
(3) 1060,
L0
  GEN401
(3) 90,
L0
  
    GE.121
(3) 180,
L0
    GE.142
(2) 130,
L0
  
    R2904  HA.101
(3) 10,
L0
  SR.311
(2) 10,
L0
   
  SR.201
(3) 10,
L0
      
    R2905  GE.101
(2) 150,
L0
 GE.101
(2) 180,
L0
 GE.101
(2) 200,
L0
 GE.101
(2) 220,
L0
  
    R2906  GE.101
(2) 160,
L0
 GE.101
(2) 190,
L0
 GE.101
(2) 210,
L0
 GE.101
(2) 230,
L0
  
      GE.101
(2) 210,
L0
    
    R2911  GE.101
(2) 1060,
L0
 GE.101
(2) 1090,
L0
  GE.121
(3) 1080,
L0
  
    GE.101
(2) 1090,
L0
      
    R2912  GE.141
(2) 100,
L0
     GE.142
(2) 1200,
L0
  
  MG.200
(3) 40,
L0
      
  MG.300
(3) 10,
L0
      
    GE.141
(2) 110,
L0
      
    R2916  AC.306
(3) 11,
L0
 AC.306
(3) 11,
L0
 GE.121
(3) 1090,
L0
  
  AC3006
(3) 11,
L0
 AC3006
(3) 11,
L0
 GE.121
(3) 1090,
L0
  
  AC.306
(3) 11,
L0
 AC.306
(3) 11,
L0
     
    R2917  GE.121
(3) 120,
L0
    LA2014
(3) 40,
L0
  
  LA2014
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 200,
L0
    
  LA.214
(3) 10,
L0
  LA.214
(3) 40,
L0
  
  LA.214
(3) 10,
L0
    GE.121
(3) 230,
L0
  
  GE.121
(3) 120,
L0
 GE.121
(3) 160,
L0
    GE.121
(3) 230,
L0
  
    R2925  AC2004
(3) 11,
L0
   LA2014
(3) 80,
L0
  
  AC.204
(3) 11,
L0
   AC2004
(3) 21,
L0
  
  GE.121
(3) 130,
L0
 GE.142
(2) 90,
L0
  GE.121
(3) 210,
L0
 GE.121
(3) 240,
L0
  
    GE.121
(3) 170,
L0
    GE.121
(3) 240,
L0
  
     AC2004
(3) 11,
L0
   GE.101
(2) 240,
L0
  
     AC.204
(3) 11,
L0
     AC2004
(3) 21,
L0
 
    R2926  AC1000
(3) 21,
L0
  AC.100
(3) 31,
L0
   
  GE.142
(2) 60,
L0
   AC1000
(3) 31,
L0
   
  AC.100
(3) 21,
L0
   GE.121
(3) 220,
L0
 GE.121
(3) 250,
L0
  
  GE.121
(3) 140,
L0
 GE.142
(2) 80,
L0
    AC.100
(3) 31,
L0
  
  GE.121
(3) 140,
L0
  AC1000
(3) 21,
L0
    AC1000
(3) 31,
L0
  
     AC.100
(3) 21,
L0
      
    R2927  MG.421
(3) 30,
L0
   MA.109
(3) 30,
L0
  
  MG.421
(3) 30,
L0
      
  GE.133
(3) 30,
L0
      
    R2929  MG.200
(3) 20,
L0
  ES.303
(1) 2,
L0
  
  GE.121
(3) 150,
L0
        
  MM1001
(3) 20,
L0
      
    GE.121
(3) 190,
L0
      
    R2930  GE.101
(2) 1080,
L0
    MM1001
(3) 30,
L0
  
  GE.101
(2) 1070,
L0
        
  MA.109
(3) 40,
L0
      
    GE.101
(2) 1100,
L0
      
    GE.101
(2) 1100,
L0
      
    R2931M   HR.403
(3) 10,
L0
  CA.100
(3) 50,
L0
  
      CA1100
(3) 50,
L0
  
    R2932M  AD.312
(3) 10,
L0
      
  AD.304
(3) 10,
L0
      
    R2933M  PF.414
(3) 11,
L0
  GE.109
(3) 10,
L0
  
    R2934M  CA.300
(3) 10,
L0
  CA.300
(3) 20,
L0
  
    R2935M  CM.105
(4) 12,
L0
      
  CM.105
(4) 11,
L0
      
    R2936M  BE.301
(3) 20,
L0
  BE.301
(3) 30,
L0
  
  BE3301
(3) 20,
L0
  BE3301
(3) 30,
L0
  
    R3902  SS.210
(3) 11,
L0
 SS.206
(3) 11,
L0
  SH.231
(3) 20,
L0
  
  SS.206
(3) 11,
L0
 SS.210
(3) 11,
L0
  SS.210
(3) 21,
L0
 SS.210
(3) 21,
L0
 
    R3909  SS.311
(3) 11,
L0
  SS.311
(3) 21,
L0
 
    R3910  SS.303
(3) 11,
L0
  SS.305
(3) 11,
L0
 SS.305
(3) 11,
L0
 
  SS.324
(3) 10,
L0
  SS.326
(3) 11,
L0
 SS.326
(3) 11,
L0
 
    R4106A      CE.313
(2) 10,
L0
   
    R4106B      CE.326
(3) 311,
L0
 CE.311
(3) 311,
L0
 
      CE.311
(3) 311,
L0
 CE.326
(3) 311,
L0
 
    R4208   CE.209
(2) 10,
L0
  CE.315
(3) 10,
L0
  
    R4210B   CE.329
(2) 10,
L0
      
    R4212      PS.111
(4) 711,
L0
  
    R4213  ME.107
(3) 31,
L0
 ME.107
(3) 31,
L0
     
    RSport12  SR.322
(2) 11,
L0
  SS.231
(2) 11,
L0
  
    Raerobic  GE.155
(1) 1,
L0
 GE.155
(1) 4,
L0
 GE.155
(1) 6,
L0
 GE.153
(1) 4,
L0
  
  GE.155
(1) 1001,
L0
 GE.155
(1) 1004,
L0
 GE.155
(1) 5,
L0
 GE.155
(1) 1005,
L0
  
  GE.155
(1) 2,
L0
 GE.155
(1) 1003,
L0
   GE.153
(1) 4,
L0
  
  GE.155
(1) 1002,
L0
 GE.155
(1) 3,
L0
   GE.155
(1) 1005,
L0
  
        GE.155
(1) 8,
L0
  
        GE.155
(1) 7,
L0
  
    Rป.อาฯ1    IHM212
(3) 11,
L0
      
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต