เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2407  IET.348
(1) 902,
L0
  IET.348
(1) 901,
L0
 
    2702  IET.312
(3) 810,
L0
  EE.365
(2) 811,
L0
 
  IET.341
(3) 820,
L0
  IET.340
(2) 820,
L0
 
  EE.365
(2) 821,
L0
  IET.341
(3) 810,
L0
 
  IET.340
(2) 810,
L0
  IET.312
(3) 820,
L0
 
    2703  IET.310
(1) 902,
L0
  IET.310
(1) 901,
L0
 
    2704  IET.423
(2) 811,
L0
  IET.423
(2) 821,
L0
 
  IET.422
(2) 811,
L0
  IET.422
(2) 821,
L0
 
     IET.424
(2) 811,
L0
     IET.424
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.428
(3) 820,
L0
  IET.350
(3) 810,
L0
 
  IET.313
(3) 810,
L0
  IET.313
(3) 820,
L0
 
  IET.350
(3) 820,
L0
  IET.428
(3) 810,
L0
 
    2706  IET.343
(3) 810,
L0
  IET.342
(3) 820,
L0
 
  IET.342
(3) 810,
L0
  IET.343
(3) 820,
L0
 
  IET.425
(3) 810,
L0
  IET.425
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.347
(3) 820,
L0
  IET.346
(3) 810,
L0
 
  IET.346
(3) 820,
L0
  IET.347
(3) 810,
L0
 
    2802  IET.424
(2) 811,
L0
    IET.424
(2) 821,
L0
    
    2803  IET.421
(2) 821,
L0
  IET.421
(2) 811,
L0
 
  IET.344
(3) 810,
L0
  IET.344
(3) 820,
L0
 
    2806  IET.431
(3) 810,
L0
  IET.311
(2) 820,
L0
 
  IET.311
(2) 810,
L0
  IET.314
(3) 820,
L0
 
  IET.314
(3) 810,
L0
       
    2808  IET.431
(3) 820,
L0
  IET.345
(2) 810,
L0
 
  IET.345
(2) 820,
L0
       
    R2218  CET.402
(1) 810,
L0
        
  CET.330
(2) 810,
L0
        
   RE.202
(3) 800,
L0
          
    R2223  TH.708
(3) 520,
L8
  TH.712
(3) 520,
L8
     
    R2228  RE.1201
(3) 800,
L0
   
  RE.1205
(3) 800,
L0
  RE.1206
(3) 800,
L0
   
    R2243M  TH.503
(3) 510,
L8
  TH.503
(3) 510,
L8
     
  TH.602
(3) 510,
L8
  TH.604
(3) 510,
L8
     
  TH.501
(3) 510,
L8
  TH.501
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH.707
(3) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
  TH.502
(3) 520,
L8
  TH.801
(12) 510,
L8
     
      TH.502
(3) 520,
L8
     
    R2414  MK.201
(3) 822,
L0
  MK.201
(3) 822,
L0
   
    R2418  BE.301
(3) 814,
L0
  BE.301
(3) 814,
L0
   
  BE.301
(3) 860,
L0
  BE.301
(3) 860,
L0
   
    R2426  AC.306
(3) 819,
L0
  AC.306
(3) 819,
L0
   
    R2433M  AC.204
(3) 883,
L0
  AC.204
(3) 883,
L0
   
  HR.401
(3) 883,
L0
  HR.401
(3) 883,
L0
   
    R2503  BE.301
(3) 824,
L0
  BE.301
(3) 824,
L0
   
    R2510  TM.313
(3) 800,
L0
   
  TM.102
(3) 800,
L0
   
  TM.101
(3) 800,
L0
   
  EN.101
(3) 800,
L0
   
  TM.105
(3) 800,
L0
   
    R2521  BE.301
(3) 875,
L0
  BE.301
(3) 875,
L0
   
    R2528  MG.408
(3) 835,
L0
  BE.301
(3) 835,
L0
   
  MG.410
(3) 835,
L0
  MG.436
(3) 836,
L0
   
  MG.420
(3) 836,
L0
  BE.301
(3) 835,
L0
   
  MG.407
(3) 835,
L0
  MG.436
(3) 835,
L0
   
  MG.407
(3) 836,
L0
  MG.408
(3) 835,
L0
   
  MG.435
(3) 835,
L0
  MG.410
(3) 835,
L0
   
  MG.435
(3) 836,
L0
  MG.319
(3) 835,
L0
   
  MG.436
(3) 835,
L0
  MG.407
(3) 835,
L0
   
  MG.436
(3) 836,
L0
  MG.407
(3) 836,
L0
   
  MG.319
(3) 835,
L0
  MG.435
(3) 836,
L0
   
  BE.301
(3) 835,
L0
  MG.310
(3) 835,
L0
   
  BE.301
(3) 835,
L0
  MG.435
(3) 835,
L0
   
  MG.310
(3) 835,
L0
  MG.310
(3) 836,
L0
   
  MG.310
(3) 836,
L0
  MG.420
(3) 836,
L0
   
    R2532  AC.402
(3) 812,
L0
  AC.402
(3) 812,
L0
   
  AC.402
(3) 811,
L0
  AC.402
(3) 811,
L0
   
  AC.407
(3) 812,
L0
  AC.407
(3) 812,
L0
   
  AC.407
(3) 811,
L0
  AC.407
(3) 811,
L0
   
  AC.414
(3) 812,
L0
  AC.414
(3) 812,
L0
   
  AC.414
(3) 811,
L0
  AC.414
(3) 811,
L0
   
  AC.413
(3) 812,
L0
  MG.421
(3) 811,
L0
   
  AC.413
(3) 811,
L0
  AC.413
(3) 811,
L0
   
  AC.309
(3) 812,
L0
  AC.309
(3) 812,
L0
   
  AC.309
(3) 811,
L0
  AC.309
(3) 811,
L0
   
  MK.201
(3) 835,
L0
  MK.201
(3) 835,
L0
   
  MG.421
(3) 812,
L0
  MG.421
(3) 812,
L0
   
  MG.421
(3) 811,
L0
  AC.413
(3) 812,
L0
   
    R2633M      CT.102
(3) 911,
L0
  
    R2634M  BS.212
(3) 859,
L0
  BS.212
(3) 859,
L0
   
  BS.216
(3) 859,
L0
  BS.300
(3) 859,
L0
   
  BS.302
(3) 859,
L0
  BS.307
(3) 859,
L0
   
  BS.300
(3) 859,
L0
  BS.216
(3) 852,
L0
   
  BS.307
(3) 859,
L0
  BS.216
(3) 859,
L0
   
  BS.216
(3) 852,
L0
  BS.302
(3) 859,
L0
   
    R2636M  BS.403
(3) 852,
L0
  BS.410
(3) 852,
L0
   
  BS.410
(3) 852,
L0
  BS.403
(3) 852,
L0
   
    R2716  IE.381
(3) 910,
L0
  IE.382
(3) 910,
L0
  MA.208
(3) 910,
L0
  IE.383
(3) 910,
L0
  CM.105
(4) 921,
L0
         
    R2722  IE.483
(3) 920,
L0
  GE.214
(3) 910,
L0
        PS.111
(4) 911,
L0
    R2723  PS.110
(4) 921,
L0
       
  IE.206
(3) 920,
L0
       
  ME.107
(3) 921,
L0
         
  CT.102
(3) 911,
L0
         
  IE.381
(3) 920,
L0
       
      ME.107
(3) 921,
L0
  
        IE.307
(3) 910,
L0
        MA.109
(3) 920,
L0
    R2725  IE.309
(3) 910,
L0
  EE.366
(3) 920,
L0
  IE.410
(3) 910,
L0
  IE.421
(1) 901,
L0
        IE.387
(3) 910,
L0
    R2727  IE.211
(3) 910,
L0
  IE.384
(3) 910,
L0
  IE.385
(3) 920,
L0
  IE.383
(3) 920,
L0
  IE.431
(3) 910,
L0
  IE.386
(3) 910,
L0
  GE.213
(3) 910,
L0
       
    R2728  CM.105
(4) 911,
L0
  IE.325
(1) 901,
L0
  IE.448
(3) 910,
L0
  IE.483
(3) 910,
L0
  IE.448
(3) 910,
L0
  IE.325
(1) 901,
L0
  IE.385
(3) 910,
L0
       
    R2729  EE.366
(3) 910,
L0
  IE.412
(3) 910,
L0
    R2901  TR.313
(3) 875,
L0
  TR.313
(3) 875,
L0
   
  TR.312
(3) 875,
L0
  TR.312
(3) 875,
L0
   
  TR.311
(3) 875,
L0
  TR.311
(3) 875,
L0
   
  AC.204
(3) 875,
L0
  TR.211
(3) 875,
L0
   
  HR.301
(3) 875,
L0
  HR.301
(3) 875,
L0
   
  FB.201
(3) 875,
L0
  FB.201
(3) 875,
L0
   
  TR.211
(3) 875,
L0
  AC.204
(3) 875,
L0
   
    R2902  BE.301
(3) 854,
L0
  BS.215
(3) 856,
L0
   
  BS.215
(3) 856,
L0
  BE.301
(3) 854,
L0
   
    R2903  TR.211
(3) 876,
L0
  AC.421
(3) 812,
L0
   
  TR.313
(3) 876,
L0
  TR.211
(3) 876,
L0
   
  AC.421
(3) 812,
L0
  TR.313
(3) 876,
L0
   
  FB.201
(3) 876,
L0
  FB.201
(3) 876,
L0
   
    R2904  HR.412
(3) 882,
L0
  HR.412
(3) 882,
L0
   
  HR.402
(3) 882,
L0
  HR.403
(3) 882,
L0
   
  BE.301
(3) 884,
L0
  HR.402
(3) 882,
L0
   
  HR.402
(3) 882,
L0
  HR.404
(3) 882,
L0
   
  HR.403
(3) 882,
L0
  HR.402
(3) 882,
L0
   
  HR.404
(3) 882,
L0
  HR.405
(3) 882,
L0
   
  HR.405
(3) 882,
L0
  BE.301
(3) 884,
L0
   
    R2906  MG.421
(3) 883,
L0
  HR.304
(3) 883,
L0
   
  HR.303
(3) 883,
L0
  HR.306
(3) 883,
L0
   
  FB.201
(3) 883,
L0
  HR.303
(3) 883,
L0
   
  HR.306
(3) 883,
L0
  FB.201
(3) 883,
L0
   
  HR.304
(3) 883,
L0
  HR.301
(3) 883,
L0
   
  HR.301
(3) 883,
L0
  MG.421
(3) 883,
L0
   
    R2907  BS.413
(3) 859,
L0
  BE.301
(3) 859,
L0
   
  BE.301
(3) 883,
L0
  FB.201
(3) 859,
L0
   
  BE.301
(3) 859,
L0
  BS.215
(3) 859,
L0
   
  FB.201
(3) 859,
L0
  BE.301
(3) 883,
L0
   
  BS.215
(3) 859,
L0
  BS.413
(3) 859,
L0
   
    R2911  AC.101
(3) 818,
L0
  EC.202
(3) 818,
L0
   
  AC.306
(3) 818,
L0
  AC.307
(3) 818,
L0
   
  EC.202
(3) 818,
L0
  AC.311
(3) 818,
L0
   
  AC.307
(3) 818,
L0
  AC.312
(3) 818,
L0
   
  BS.212
(3) 818,
L0
  AC.309
(3) 818,
L0
   
  AC.311
(3) 818,
L0
  AC.306
(3) 818,
L0
   
  AC.309
(3) 818,
L0
  FB.201
(3) 818,
L0
   
  BE.301
(3) 818,
L0
  BE.301
(3) 818,
L0
   
  AC.312
(3) 818,
L0
  BE.301
(3) 891,
L0
   
  BE.301
(3) 891,
L0
  BS.212
(3) 818,
L0
   
  FB.201
(3) 818,
L0
  AC.101
(3) 818,
L0
   
    R2912  MK.435
(3) 829,
L0
  MK.417
(3) 829,
L0
   
  MK.416
(3) 829,
L0
  MK.435
(3) 829,
L0
   
  MG.421
(3) 829,
L0
  HR.301
(3) 829,
L0
   
  MK.417
(3) 829,
L0
  MG.421
(3) 829,
L0
   
  MK.307
(3) 829,
L0
  MK.307
(3) 829,
L0
   
  HR.301
(3) 829,
L0
  MK.416
(3) 829,
L0
   
    R2916  MG.420
(3) 833,
L0
  FB.201
(3) 833,
L0
   
  MG.430
(3) 833,
L0
  MG.430
(3) 833,
L0
   
  MG.410
(3) 833,
L0
  MG.420
(3) 833,
L0
   
  FB.201
(3) 833,
L0
  MG.410
(3) 833,
L0
   
  MG.421
(3) 833,
L0
  MG.421
(3) 833,
L0
   
    R2917  TR.405
(3) 874,
L0
  AC.204
(3) 874,
L0
   
  MG.421
(3) 874,
L0
  TR.405
(3) 874,
L0
   
  AC.204
(3) 874,
L0
  MG.421
(3) 874,
L0
   
  TR.441
(3) 874,
L0
  TR.441
(3) 874,
L0
   
    R2925  MK.419
(3) 822,
L0
  MK.419
(3) 822,
L0
   
  BE.301
(3) 822,
L0
  MK.309
(3) 822,
L0
   
  MK.301
(3) 822,
L0
  HR.301
(3) 822,
L0
   
  MK.309
(3) 822,
L0
  MK.304
(3) 822,
L0
   
  MK.304
(3) 822,
L0
  BE.301
(3) 822,
L0
   
  HR.301
(3) 822,
L0
  MK.301
(3) 822,
L0
   
    R2926  MG.436
(3) 834,
L0
  BE.301
(3) 834,
L0
   
  FB.201
(3) 834,
L0
  MG.407
(3) 834,
L0
   
  MG.310
(3) 834,
L0
  MK.201
(3) 834,
L0
   
  MK.201
(3) 834,
L0
  MG.430
(3) 834,
L0
   
  BE.301
(3) 834,
L0
  MG.436
(3) 834,
L0
   
  MG.430
(3) 834,
L0
  MG.310
(3) 834,
L0
   
  MG.319
(3) 834,
L0
  FB.201
(3) 834,
L0
   
  MG.435
(3) 834,
L0
  MG.319
(3) 834,
L0
   
  MG.407
(3) 834,
L0
  MG.435
(3) 834,
L0
   
    R2927  AC.204
(3) 891,
L0
  TR.312
(3) 876,
L0
   
  MG.421
(3) 891,
L0
  FB.315
(3) 891,
L0
   
  MK.201
(3) 891,
L0
  MG.421
(3) 891,
L0
   
  TR.311
(3) 876,
L0
  AC.204
(3) 891,
L0
   
  TR.312
(3) 876,
L0
  FB.405
(3) 891,
L0
   
  FB.307
(3) 891,
L0
  MK.201
(3) 891,
L0
   
  FB.310
(3) 891,
L0
  TR.311
(3) 876,
L0
   
  FB.315
(3) 891,
L0
  FB.307
(3) 891,
L0
   
  FB.405
(3) 891,
L0
  FB.310
(3) 891,
L0
   
    R2929  MK.201
(3) 831,
L0
  MG.420
(3) 831,
L0
   
  MG.420
(3) 831,
L0
  MG.430
(3) 831,
L0
   
  FB.201
(3) 831,
L0
  FB.201
(3) 831,
L0
   
  MG.421
(3) 831,
L0
  MG.421
(3) 831,
L0
   
  MG.430
(3) 831,
L0
  MK.201
(3) 831,
L0
   
    R2930  MG.430
(3) 846,
L0
  MG.319
(3) 846,
L0
   
  BE.301
(3) 831,
L0
  MG.401
(3) 846,
L0
   
  MG.319
(3) 846,
L0
  BE.301
(3) 831,
L0
   
  MG.435
(3) 846,
L0
  MG.435
(3) 846,
L0
   
  MG.401
(3) 846,
L0
  MG.430
(3) 846,
L0
   
  MK.201
(3) 846,
L0
  MK.201
(3) 846,
L0
   
    R2932M  FB.201
(3) 852,
L0
  FB.201
(3) 852,
L0
   
  AC.204
(3) 852,
L0
  AC.204
(3) 852,
L0
   
  MG.421
(3) 852,
L0
  BS.413
(3) 852,
L0
   
  BS.413
(3) 852,
L0
  MG.421
(3) 852,
L0
   
    R2934M  AC.411
(3) 813,
L0
  AC.312
(3) 813,
L0
   
  AC.412
(3) 813,
L0
  BS.212
(3) 813,
L0
   
  AC.413
(3) 813,
L0
  FB.201
(3) 891,
L0
   
  AC.421
(3) 813,
L0
  AC.411
(3) 813,
L0
   
  FB.201
(3) 891,
L0
  AC.311
(3) 813,
L0
   
  BS.212
(3) 813,
L0
  AC.413
(3) 813,
L0
   
  AC.311
(3) 813,
L0
  AC.421
(3) 813,
L0
   
  AC.312
(3) 813,
L0
  AC.310
(3) 813,
L0
   
  AC.310
(3) 813,
L0
  AC.412
(3) 813,
L0
   
    R2935M  BE.301
(3) 848,
L0
  BE.301
(3) 848,
L0
   
    R2936M  AC.431
(3) 811,
L0
  AC.431
(3) 811,
L0
   
  BS.212
(3) 811,
L0
  BS.212
(3) 811,
L0
   
    R4101A        IE.102
(1) 902,
L0
    R4102  EE.367
(1) 902,
L0
  EE.367
(1) 901,
L0
    R4106B    CE.217
(3) 821,
L0
       
    CE.217
(3) 811,
L0
       
    R4210B  CE.217
(3) 811,
L0
    CM.105
(4) 921,
L0
  
  CE.217
(3) 821,
L0
      CM.105
(4) 911,
L0
         IE.211
(3) 820,
L0
  
         IE.211
(3) 810,
L0
  
    R4211        PS.110
(4) 921,
L0
    R4212  PS.111
(4) 911,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต