เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
พ.    2311-1      EE.391
(1) 1,
L0
  
    2312  EE.218
(1) 1,
L0
      
    2405      ME.303
(1) 1,
L0
  
    2406  ME.404
(3) 10,
L0
      
    2507  AR.334
(2) 10,
L0
   AR.417
(2) 11,
L0
 
      AR.343
(3) 11,
L0
 
    2508   AR.502
(2) 10,
L0
       
    2602      VD.111
(2) 11,
L0
 
    2603  VD.100
(3) 10,
L0
      
    2605  VD.367
(3) 11,
L0
    
  VD.405
(3) 11,
L0
    
    2606  VD.301
(4) 11,
L0
  VD.321
(4) 11,
L0
 
  VD.321
(4) 11,
L0
  VD.301
(4) 11,
L0
 
    2608  VD.231
(2) 11,
L0
     
    2710   EE.336
(3) 11,
L0
      
    2711      EE.336
(3) 11,
L0
  
    R.C 105  HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
   
  HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
   
    R.C 107  HM.210
(3) 11,
L0
    HM.210
(3) 21,
L0
   
  HM.210
(3) 11,
L0
    HM.210
(3) 21,
L0
   
    R11103  NU.1318
(3) 10,
L0
      
    R21126  JM.403
(3) 10,
L0
  AD.401
(3) 10,
L0
  
  MD.403
(3) 10,
L0
  AD.411
(3) 10,
L0
  
    R21127  CA.211
(3) 11,
L0
  CA.211
(3) 21,
L0
 
  CA.211
(3) 11,
L0
  CA.211
(3) 21,
L0
 
    R21128  AD.211
(3) 10,
L0
  AD.213
(3) 11,
L0
 
  AD.101
(3) 10,
L0
  AD.306
(3) 11,
L0
 
    R21131  MD.311
(3) 10,
L0
  MD.201
(3) 10,
L0
  
    R21208  FM.204
(3) 20,
L0
  FM.204
(3) 10,
L0
  
    R21211  PF.316
(3) 11,
L0
      
    R2206  LA.105
(3) 20,
L0
  LA.102
(3) 10,
L0
  
      LW.103
(2) 10,
L0
  
      LA.105
(3) 20,
L0
  
    R2211  IGE108
(3) 10,
L0
  GE.122
(3) 300,
L0
  
  IGE122
(3) 10,
L0
  IGE122
(3) 20,
L0
  
      IGE108
(3) 20,
L0
  
      GE.110
(3) 310,
L0
  
      GE.131
(3) 310,
L0
  
    R2212  IMG204
(3) 10,
L0
  TM.231
(3) 11,
L0
 TM.231
(3) 11,
L0
 
  IMG202
(3) 10,
L0
  TM.231
(3) 11,
L0
 TM.231
(3) 11,
L0
 
    R2217  IMG201
(3) 10,
L0
  IES200
(0) 11,
L0
  
  IMG310
(3) 10,
L0
      
    R2218  IGE135
(3) 10,
L0
  IGE112
(3) 20,
L0
  
  GE.121
(3) 320,
L0
  IGE135
(3) 20,
L0
  
  GE.135
(3) 300,
L0
      
  IGE112
(3) 10,
L0
      
    R2219  EN.242
(3) 11,
L0
 EN.242
(3) 11,
L0
  IGE203
(3) 20,
L0
  
    R2223  IEL313
(3) 10,
L0
  IGE105
(3) 300,
L0
  
  IGE101
(3) 300,
L0
  IEL313
(3) 20,
L0
  
    R2226      TH.2003
(3) 10,
L0
 
    R2228  EL.407
(3) 10,
L0
  IEL208
(3) 10,
L0
  
  IEL204
(3) 10,
L0
  EL.407
(3) 10,
L0
  
    R2303  FD.348
(3) 11,
L0
  FS.102
(2) 311,
L0
  
  FS.322
(3) 10,
L0
  FS.324
(2) 11,
L0
 FS.324
(2) 11,
L0
  
   FS.102
(2) 311,
L0
       
    R2306  AR.130
(2) 10,
L0
  AR.121
(2) 11,
L0
  
    R2308   AR.243
(2) 10,
L0
       
   AR.243
(2) 10,
L0
       
    R2309   FS.409
(3) 11,
L0
  FS.409
(3) 11,
L0
  
      FD.428
(3) 11,
L0
 FD.428
(3) 11,
L0
  
    R2314    FD.225
(3) 11,
L0
  FD.225
(3) 11,
L0
  
    R2315  PD.227
(3) 11,
L0
     
  IP.251
(3) 11,
L0
     
    R2335      AR.405
(2) 11,
L0
 
    R2339      FS.102
(2) 11,
L0
 FS.102
(2) 11,
L0
  
      FD.112
(3) 11,
L0
 FD.112
(3) 11,
L0
  
    R2340M  FS.215
(3) 11,
L0
 FD.328
(3) 11,
L0
  FD.328
(3) 11,
L0
  
      FS.215
(3) 11,
L0
 
    R2404  ID.411
(4) 11,
L0
  ID.400
(4) 11,
L0
  
  ID.400
(4) 11,
L0
  ID.411
(4) 11,
L0
  
    R2405  ID.121
(3) 11,
L0
    
    R2406  ID.233
(3) 11,
L0
     
  ID.242
(3) 11,
L0
     
    R2418  HM.101
(3) 30,
L0
  HM.101
(3) 40,
L0
  
    R2421  GE.164
(2) 10,
L0
    IMK220
(3) 300,
L0
  
  IMK220
(3) 300,
L0
   JP.242
(3) 11,
L0
 JP.242
(3) 11,
L0
 
    GE.164
(2) 20,
L0
      
    R2423  EN.344
(3) 11,
L0
 EN.344
(3) 11,
L0
  EN.344
(3) 21,
L0
 EN.344
(3) 21,
L0
 
    R2425  CH.344
(3) 11,
L0
 CH.344
(3) 11,
L0
      
    R2427  IP.111
(3) 11,
L0
     
  PD.112
(3) 11,
L0
     
    R2429   MG.316
(3) 10,
L0
      
   MG.316
(3) 10,
L0
      
    R2431M  PD.324
(3) 11,
L0
  IP.200
(3) 10,
L0
 
       PD.223
(3) 10,
L0
 
    R2432M  PD.421
(4) 11,
L0
  IP.421
(4) 11,
L0
 
  IP.421
(4) 11,
L0
  PD.421
(4) 11,
L0
 
    R2433M  MG.421
(3) 20,
L0
      
  MG.421
(3) 20,
L0
      
    R2434M  GE.141
(2) 150,
L0
 GE.141
(2) 160,
L0
      
    R2502  BS.301
(3) 11,
L0
        
    R2503  GE.143
(2) 21,
L0
    GE.143
(2) 31,
L0
    
    R2504  IGE111
(3) 300,
L0
  RE.304
(3) 10,
L0
  
   HR.306
(3) 10,
L0
      
    R2505  SS.403
(3) 10,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
  
      MK.417
(3) 10,
L0
  
      MK.201
(3) 300,
L0
  
    R2506  BS.301
(3) 21,
L0
    BS.411
(3) 11,
L0
   
      BS.411
(3) 11,
L0
   
    R2508  IHM103
(3) 11,
L0
    IMK304
(3) 10,
L0
  
  IHM103
(3) 11,
L0
        
  IHM102
(3) 10,
L0
      
    IHM103
(3) 11,
L0
      
    IHM103
(3) 11,
L0
      
    R2510  IMK423
(3) 10,
L0
  BS.306
(3) 10,
L0
  
  IMK423
(3) 10,
L0
      
  IMK413
(3) 10,
L0
      
    R2512  RE.214
(3) 10,
L0
  RE.204
(3) 10,
L0
  
    R2528      TR.311
(3) 10,
L0
  
      TR.311
(3) 10,
L0
  
    R2602  CS.002
(3) 20,
L0
      
    R2618      CT.328
(3) 10,
L0
  
    R2620  CT.455
(3) 10,
L0
      
    R2621  CT.326
(3) 10,
L0
      
    R2623   CS.312
(3) 11,
L0
  CS.223
(3) 10,
L0
  
   CS.223
(3) 10,
L0
  CS.312
(3) 11,
L0
  
    R2625      PR.206
(3) 11,
L0
  
    R2626    BS.301
(3) 11,
L0
 MD.303
(3) 11,
L0
  
    BS.301
(3) 21,
L0
      
    R2631M        BS.411
(3) 11,
L0
 
        BS.411
(3) 11,
L0
 
    R2634M   GE.143
(2) 21,
L0
  AR.119
(3) 11,
L0
 
      AR.119
(3) 11,
L0
 
       GE.143
(2) 31,
L0
  
    R2636M  AC.416
(3) 11,
L0
      
  AC.416
(3) 11,
L0
      
    R2710  AL.223
(3) 31,
L0
  AL.223
(3) 41,
L0
 
    R2711  AL.203
(3) 11,
L0
  AL.203
(3) 21,
L0
 
    R2711A  ES.403
(1) 3,
L0
  ES.301
(2) 51,
L0
  
      ES.403
(1) 4,
L0
  
    R2716  ES.203
(1) 3,
L0
  ES.203
(1) 4,
L0
  
    R2721  TH.4109
(3) 10,
L0
      
    R2722  TH.0122
(2) 10,
L0
  TH.0110
(2) 10,
L0
  
    R2723  TH.063
(3) 10,
L0
      
    R2724  TH.0139
(3) 10,
L0
  TH.0138
(3) 10,
L0
 
    R2725   GE.102
(2) 300,
L0
      
   GE.102
(2) 300,
L0
      
    R2727      GE.141
(2) 300,
L0
   
    R2729  TH.100
(3) 300,
L0
  TH.102
(3) 300,
L0
 
    R2732  ES.103
(0) 5,
L0
  ES.103
(0) 6,
L0
  
    R2733  ES.301
(2) 41,
L0
  ES.103
(0) 4,
L0
  
      ES.203
(1) 5,
L0
  
    R2735M  ES.201
(2) 31,
L0
  ES.201
(2) 41,
L0
  
    R2736M  IAV430
(3) 10,
L0
  CS.002
(3) 10,
L0
  
  ES.201
(2) 51,
L0
      
    R2737M  TR.403
(3) 10,
L0
  TR.403
(3) 20,
L0
  
  TR.403
(3) 10,
L0
  TR.403
(3) 20,
L0
  
    R2738M  AL.201
(3) 50,
L0
  AL.201
(3) 60,
L0
  
    R2803      IEB306
(3) 11,
L0
 
    R2814  ES.100
(0) 301,
L0
  AL.202
(3) 300,
L0
  
  ES.303
(1) 2,
L0
  ES.303
(1) 3,
L0
  
    R2815  AL.478
(2) 31,
L0
  AL.478
(2) 41,
L0
  
    R2816  AL.479
(2) 11,
L0
  ES.404
(1) 1,
L0
  
    R2820  GE.100
(3) 30,
L0
 GE.100
(3) 70,
L0
  GE.100
(3) 100,
L0
 GE.100
(3) 140,
L0
  
        GE.100
(3) 140,
L0
  
    R2821  IEB301
(3) 11,
L0
  GE.100
(3) 110,
L0
 GE.100
(3) 150,
L0
  
  GE.100
(3) 40,
L0
 GE.100
(3) 80,
L0
      
    R2822  GE.100
(3) 50,
L0
 GE.100
(3) 90,
L0
  GE.100
(3) 120,
L0
 GE.100
(3) 160,
L0
  
    R2826  GE.100
(3) 60,
L0
 GE.100
(3) 640,
L0
  GE.100
(3) 130,
L0
 GE.100
(3) 170,
L0
  
    GE.110
(3) 20,
L0
      
    GE.110
(3) 20,
L0
      
    R2827  GE.213
(3) 20,
L0
  GE.213
(3) 30,
L0
  
    R2828  GE.123
(3) 20,
L0
 GE.123
(3) 40,
L0
    GE.123
(3) 70,
L0
  
    R2829  GE.123
(3) 30,
L0
 GE.123
(3) 50,
L0
  GE.146
(2) 20,
L0
 GE.123
(3) 80,
L0
  
  GE.100
(3) 660,
L0
   GE.146
(2) 20,
L0
    
    R2830  IE.206
(3) 10,
L0
  MK.307
(3) 10,
L0
  
      MK.307
(3) 10,
L0
  
    R2831  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 650,
L0
    
  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.231
(3) 10,
L0
  
    R2833  GE.142
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 30,
L0
 GE.141
(2) 70,
L0
 GE.141
(2) 80,
L0
  
    R2834  GE.163
(2) 20,
L0
 GE.163
(2) 30,
L0
 GE.142
(2) 40,
L0
 GE.142
(2) 50,
L0
  
  GE.163
(2) 20,
L0
 GE.162
(2) 40,
L0
      
    R2835  IES201
(3) 11,
L0
  TM.327
(3) 10,
L0
  
    R2839  ES.101
(2) 51,
L0
  ES.101
(2) 61,
L0
  
    R2840  AL.452
(3) 30,
L0
  AL.452
(3) 40,
L0
  
    R2841  AL.241
(3) 30,
L0
  AL.241
(3) 40,
L0
  
    R2842M  GE.162
(2) 30,
L0
     GE.162
(2) 50,
L0
  
  PS.111
(4) 311,
L0
      
    R2843M   FB.400
(3) 10,
L0
  FB.315
(3) 10,
L0
  
   FB.400
(3) 10,
L0
      
    R2844M  TM.206
(3) 10,
L0
  GE.124
(3) 10,
L0
  
  TM.206
(3) 10,
L0
      
    R2845M   FB.307
(3) 10,
L0
      
   FB.307
(3) 10,
L0
      
    R2846M  GE.133
(3) 20,
L0
  GE.133
(3) 30,
L0
  
  GE.133
(3) 20,
L0
      
    R2847M  CE.314
(3) 310,
L0
      
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
  TH.1000
(0) 10,
L0
 
  TH.1001
(3) 300,
L0
      
  TH.1004
(3) 10,
L0
      
    R2853M  TH.3103
(3) 10,
L0
  TH.1007
(3) 10,
L0
 
  TH.3108
(3) 10,
L0
      
    R2901  GE.101
(2) 90,
L0
   GE.101
(2) 110,
L0
    
  GE.121
(3) 313,
L0
  GE.100
(3) 312,
L0
  
    GE.101
(2) 100,
L0
   GE.101
(2) 130,
L0
  
    R2902  TM.101
(3) 300,
L0
  TM.101
(3) 300,
L0
  
   MK.304
(3) 10,
L0
      
   AL.341
(3) 10,
L0
      
   MK.304
(3) 10,
L0
      
    R2903  CE.311
(3) 10,
L0
  BC.302
(3) 20,
L0
  
  GE.121
(3) 314,
L0
  FM.101
(3) 20,
L0
  
      BC.211
(3) 20,
L0
  
      GE.100
(3) 310,
L0
  
    R2904  TM.315
(3) 10,
L0
   MG.407
(3) 10,
L0
  
  TM.334
(3) 10,
L0
   MG.407
(3) 10,
L0
  
    R2905  GE.121
(3) 315,
L0
  GE.101
(2) 120,
L0
 GE.101
(2) 140,
L0
  
  CA.100
(3) 40,
L0
      
    R2906  CA.100
(3) 10,
L0
  CA.110
(3) 30,
L0
  
    R2907  CA.100
(3) 20,
L0
   MG.430
(3) 10,
L0
  
       MG.430
(3) 10,
L0
  
    R2911  GE.101
(2) 80,
L0
 GE.121
(3) 60,
L0
  GE.100
(3) 311,
L0
  
      TM.354
(3) 11,
L0
   
      GE.132
(3) 310,
L0
  
       GE.121
(3) 410,
L0
  
        TM.354
(3) 11,
L0
 
    R2912  GE.141
(2) 170,
L0
   AC.411
(3) 11,
L0
 AC.411
(3) 11,
L0
  
      AC.411
(3) 11,
L0
 AC.411
(3) 11,
L0
  
    R2916  GE.121
(3) 410,
L0
  GE.123
(3) 60,
L0
 GE.121
(3) 260,
L0
  
    R2917  TR.405
(3) 10,
L0
  TR.405
(3) 20,
L0
  
    R2925  GE.121
(3) 20,
L0
 GE.121
(3) 70,
L0
  GE.121
(3) 80,
L0
 GE.121
(3) 100,
L0
  
    GE.121
(3) 40,
L0
      
    R2926  GE.121
(3) 30,
L0
 GE.121
(3) 50,
L0
  GE.121
(3) 90,
L0
 GE.121
(3) 110,
L0
  
      GE.121
(3) 430,
L0
    
    R2927  BS.413
(3) 10,
L0
  HR.412
(3) 10,
L0
  
  BS.413
(3) 10,
L0
      
    R2929  GE.125
(3) 20,
L0
  GE.125
(3) 30,
L0
  
    R2930  BC.411
(3) 10,
L0
   MG.319
(3) 10,
L0
  
  BC.309
(3) 10,
L0
      
    R2931M  IE.211
(3) 20,
L0
  PF.416
(3) 10,
L0
  
    R2932M  BC.303
(3) 11,
L0
  PF.111
(3) 20,
L0
  
  BC.212
(3) 10,
L0
      
    R2933M  PF.111
(3) 10,
L0
  MD.101
(3) 20,
L0
  
  CA.100
(3) 30,
L0
      
    R2934M  PF.211
(3) 10,
L0
  PR.324
(3) 10,
L0
  
    R2935M  BC.301
(3) 10,
L0
      
  BC.317
(3) 10,
L0
      
    R2936M   MG.435
(3) 10,
L0
  CH.242
(3) 11,
L0
 CH.242
(3) 11,
L0
 
   MG.435
(3) 10,
L0
      
    R3902  SS.302
(3) 11,
L0
    SS.302
(3) 21,
L0
   
    R4106B      CE.312
(1) 1,
L0
  
    R4208  IE.421
(1) 1,
L0
  IE.387
(3) 10,
L0
  
    R4210B  CE.329
(2) 10,
L0
   IE.307
(3) 10,
L0
  
    R4211      PS.111
(4) 311,
L0
  
    RSport11  HA.453
(2) 11,
L0
  HA.453
(2) 21,
L0
  
    SS.302
(3) 11,
L0
      
    RSport12   SH.252
(2) 11,
L0
      
    Raerobic  GE.153
(1) 2,
L0
        
  GE.153
(1) 3,
L0
        
  GE.153
(1) 2,
L0
        
    Rป.อาฯ1    HM.210
(3) 11,
L0
    HM.210
(3) 21,
L0
 
    HM.210
(3) 11,
L0
    HM.210
(3) 21,
L0
 
    Rป.แม่ฯ    HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
 
    HM.314
(3) 11,
L0
    HM.314
(3) 21,
L0
 
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต