เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
พ.    2312  EE.218
(1) 1,
L0
      
    2405  ME.303
(1) 1,
L0
      
    2406  ME.404
(3) 10,
L0
      
    2603  VD.231
(2) 11,
L0
     
    2606  VD.421
(5) 21,
L0
     
    2608  VD.321
(4) 11,
L0
  VD.321
(4) 11,
L0
 
    2609  VD.321
(4) 21,
L0
  VD.321
(4) 21,
L0
 
    2709       EE.361
(1) 1,
L0
 
    2710   EE.336
(3) 11,
L0
      
    2711      EE.336
(3) 11,
L0
  
    COM Grap  VD.400
(2) 11,
L0
     
  VD.421
(5) 11,
L0
     
    R.C 105  TM.334
(3) 10,
L0
  HM.425
(3) 11,
L0
   
      TM.317
(3) 10,
L0
  
    R.C 106  HM.426
(3) 11,
L0
        
    R.C 107  HM.210
(3) 11,
L0
    HM.491
(3) 10,
L0
  
      HM.210
(3) 21,
L0
   
    R11103  NE.1005
(2) 10,
L0
      
    R21126  JM.403
(3) 10,
L0
  AD.411
(3) 10,
L0
  
  MD.403
(3) 10,
L0
  AD.401
(3) 10,
L0
  
    R21127  CA.211
(3) 21,
L0
  AD.314
(3) 11,
L0
 
      AD.310
(3) 11,
L0
 
    R21128  AD.101
(3) 10,
L0
  AD.213
(3) 11,
L0
 
  AD.211
(3) 10,
L0
      
    R21129      MD.303
(3) 11,
L0
  
    R21131  JM.202
(3) 10,
L0
  MD.201
(3) 10,
L0
  
  MD.311
(3) 10,
L0
  JM.200
(3) 11,
L0
  
    R21134      PR.206
(3) 11,
L0
  
    R21208      FM.204
(3) 10,
L0
  
    R2206  LA.406
(2) 10,
L0
   LA1002
(2) 10,
L0
   
  LA4004
(2) 10,
L0
   LA.102
(3) 10,
L0
  
    R2211  IGE122
(3) 10,
L0
  IGE108
(3) 20,
L0
  
  IGE108
(3) 10,
L0
  IGE122
(3) 20,
L0
  
    R2212  IMG204
(3) 10,
L0
  IMK308
(3) 10,
L0
  
    R2217  IMG310
(3) 10,
L0
  IHM244
(3) 10,
L0
  
      IHM244
(3) 10,
L0
  
    R2218  IHM204
(3) 10,
L0
  IGE203
(3) 20,
L0
  
    R2219  IGE112
(3) 10,
L0
  IGE112
(3) 20,
L0
  
      GE.131
(3) 20,
L0
  
    R2223  CE.206
(3) 310,
L0
  IEL417
(3) 10,
L0
  
    R2228      IEL208
(3) 10,
L0
  
    R2303  FS.101
(3) 10,
L0
   FS.332
(3) 10,
L0
  
    R2306  AR.405
(2) 11,
L0
  AR.502
(2) 10,
L0
   
    R2308  AR.121
(2) 11,
L0
     
    R2309      FS.308
(3) 10,
L0
  
    R2335   AR.334
(2) 10,
L0
      
   AR.334
(2) 10,
L0
      
    R2337   AR.243
(2) 10,
L0
   AR.360
(2) 11,
L0
 
       AR.360
(2) 11,
L0
 
    R2338  ID.242
(3) 21,
L0
     
    R2339  FS.322
(3) 10,
L0
  FS.102
(2) 11,
L0
 FS.102
(2) 11,
L0
  
    R2340M  FS.215
(3) 11,
L0
    FS.215
(3) 11,
L0
 
    R2404  ID.411
(4) 11,
L0
  ID.400
(4) 11,
L0
  
  ID.400
(4) 11,
L0
  ID.411
(4) 11,
L0
  
    R2405  VD.113
(2) 11,
L0
   VD.100
(2) 11,
L0
 
  ID.121
(3) 11,
L0
    
    R2406  ID.242
(3) 11,
L0
     
    R2414  MG.401
(3) 10,
L0
  HM.207
(3) 20,
L0
  
  MG.401
(3) 10,
L0
      
    R2418  AL.204
(3) 10,
L0
  AL.204
(3) 20,
L0
  
    R2421  CH.344
(3) 11,
L0
 CH.344
(3) 11,
L0
      
    R2423  TM.212
(3) 10,
L0
  HM.206
(3) 30,
L0
  
      TM.206
(3) 10,
L0
  
      HM.206
(3) 30,
L0
  
      TM.206
(3) 10,
L0
  
      TM.231
(3) 11,
L0
 TM.231
(3) 11,
L0
 
    R2425  GE.164
(2) 10,
L0
        
  KO.111
(3) 11,
L0
      
  IKO141
(3) 11,
L0
      
    GE.164
(2) 20,
L0
      
    R2426  GE.101
(2) 1110,
L0
        
  GEN102
(3) 170,
L0
      
    R2429  ES.103
(0) 7,
L0
  TM.354
(3) 11,
L0
 TM.354
(3) 11,
L0
 
    R2431M  IP.366
(3) 11,
L0
     
    R2432M  PD.116
(3) 11,
L0
     
  IP.114
(3) 11,
L0
     
  VD.101
(2) 11,
L0
      
    R2433M  MG.421
(3) 20,
L0
  HR.306
(3) 10,
L0
  
  MG.421
(3) 20,
L0
   MG.410
(3) 10,
L0
  
       MM3003
(3) 10,
L0
  
    R2434M  GE.141
(2) 150,
L0
    HM.212
(3) 20,
L0
  
  ES.103
(0) 1,
L0
      
  ES.103
(0) 3,
L0
      
    GE.141
(2) 160,
L0
      
    R2502  RE.1203
(3) 10,
L0
  RE.1205
(3) 10,
L0
  
  CE.447
(3) 310,
L0
  RE.1214
(3) 10,
L0
  
    R2503  MG.421
(3) 40,
L0
  DB2201
(3) 10,
L0
  
      BS.306
(3) 10,
L0
  
    R2504      RE.307
(3) 10,
L0
  
    R2505  BS.302
(3) 11,
L0
    GE.143
(2) 31,
L0
  AR.130
(2) 10,
L0
  
  DB2101
(3) 11,
L0
    GE.143
(2) 31,
L0
    
    R2506  IMK423
(3) 10,
L0
  CE.113
(3) 310,
L0
  
    R2508  IHM103
(3) 11,
L0
    MG.425
(3) 10,
L0
  
  IEL313
(3) 10,
L0
      
    IHM103
(3) 11,
L0
      
    R2510  IE.206
(3) 10,
L0
   FB.407
(3) 10,
L0
  
    R2512  BS.304
(3) 10,
L0
    IP.200
(3) 10,
L0
 
        VD.100
(3) 10,
L0
 
        PD.223
(3) 10,
L0
 
    R2521  CA1100
(3) 40,
L0
      
    R2528  TR.432
(3) 10,
L0
  TR.311
(3) 10,
L0
  
  TR.432
(3) 10,
L0
  TR.311
(3) 10,
L0
  
    R2532  HM.207
(3) 10,
L0
      
    R2602  CS.002
(3) 310,
L0
  CS.414
(3) 310,
L0
  
    R2608  CS.223
(3) 310,
L0
      
    R2618  CT.416
(3) 10,
L0
      
    R2620  CT.423
(3) 10,
L0
      
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
      
    R2623   CS.312
(3) 11,
L0
  CS.312
(3) 11,
L0
  
    R2633M    DB2101
(3) 11,
L0
      
    BS.302
(3) 11,
L0
      
    R2634M   GE.143
(2) 21,
L0
  AR.119
(3) 11,
L0
 
   GE.143
(2) 21,
L0
   GE.143
(2) 31,
L0
  
       GE.143
(2) 31,
L0
  
    R2636M  AC.416
(3) 11,
L0
  AC.416
(3) 21,
L0
  
  AC.416
(3) 11,
L0
  AC.416
(3) 21,
L0
  
    R2710  AL.223
(3) 31,
L0
  AL.223
(3) 41,
L0
 
  AL.221
(2) 31,
L0
      
    R2711  AL.203
(3) 51,
L0
  AL.203
(3) 21,
L0
 
  AL.203
(3) 11,
L0
  AL.203
(3) 61,
L0
 
    R2711A  GE.163
(2) 20,
L0
    CS.002
(3) 10,
L0
  
      ES.103
(0) 6,
L0
  
    R2715  GEN201
(3) 50,
L0
  GEN401
(3) 110,
L0
  
    R2716  ES.203
(1) 3,
L0
  ES.203
(1) 4,
L0
  
    R2720  TH.3307
(3) 10,
L0
  TH.4004
(3) 10,
L0
 
  TH.4002
(3) 10,
L0
  TH.4209
(3) 10,
L0
 
    R2722  TH.1000
(0) 10,
L0
  TH.1000
(0) 20,
L0
 
      TH.1000
(0) 10,
L0
 
    R2727  TH.2011
(3) 10,
L0
  TH.3002
(3) 10,
L0
 
  TH.3001
(3) 10,
L0
  TH.3107
(3) 10,
L0
 
    R2729      GE.131
(3) 310,
L0
  
    R2730  GEN201
(3) 20,
L0
  GEN201
(3) 40,
L0
  
  HM.212
(3) 10,
L0
      
    R2734      ES.404
(1) 1,
L0
  
    R2735M  ES.201
(2) 31,
L0
  ES.201
(2) 41,
L0
  
    R2736M  CE.447
(3) 10,
L0
      
  ES.201
(2) 51,
L0
      
    R2737M  GEN201
(3) 10,
L0
  GEN201
(3) 30,
L0
  
      TR.403
(3) 20,
L0
  
    R2738M  GEN101
(3) 130,
L0
  GE.121
(3) 1170,
L0
  
      GEN401
(3) 120,
L0
  
    R2814  ES.403
(1) 2,
L0
  ES.203
(1) 5,
L0
  
    R2815  IES201
(3) 11,
L0
      
    R2816  AL.479
(2) 11,
L0
  ES.403
(1) 3,
L0
  
    R2820  GE.100
(3) 30,
L0
    GE.133
(3) 20,
L0
  
  GE.143
(2) 21,
L0
    GE.100
(3) 100,
L0
 GE.100
(3) 140,
L0
  
  GE.133
(3) 10,
L0
      
  GE.143
(2) 21,
L0
  GE.100
(3) 70,
L0
      
    R2821  GE.100
(3) 40,
L0
    GE.100
(3) 110,
L0
 GE.142
(2) 1060,
L0
  
  GEN102
(3) 120,
L0
    GE.100
(3) 150,
L0
  
    GE.163
(2) 30,
L0
   GE.152
(1) 701,
L0
  
    GE.100
(3) 80,
L0
      
    R2822  GE.100
(3) 50,
L0
 GE.100
(3) 90,
L0
  GE.100
(3) 120,
L0
 GE.100
(3) 160,
L0
  
    R2826  GE.100
(3) 60,
L0
    GEN102
(3) 70,
L0
  
  GE.100
(3) 1010,
L0
  GE.100
(3) 130,
L0
 GE.100
(3) 170,
L0
  
    GE.100
(3) 640,
L0
      
    R2827  GEN102
(3) 110,
L0
  GEN102
(3) 130,
L0
  
  GEN102
(3) 50,
L0
  GEN102
(3) 60,
L0
  
    R2828  GEN102
(3) 20,
L0
      
  GE.123
(3) 20,
L0
 GE.123
(3) 40,
L0
      
    GE.142
(2) 1050,
L0
    
      GEN102
(3) 80,
L0
  
        GE.123
(3) 70,
L0
  
    R2829  GE.123
(3) 30,
L0
    GEN102
(3) 90,
L0
  
  GEN102
(3) 30,
L0
    GE.123
(3) 80,
L0
  
  GE.100
(3) 660,
L0
 GE.123
(3) 50,
L0
      
    R2830  GE.162
(2) 20,
L0
    BI4422
(3) 10,
L0
  
  TM.327
(3) 10,
L0
  BI.422
(3) 10,
L0
  
    GE.162
(2) 30,
L0
      
    R2831  GE.213
(3) 700,
L0
  GE.213
(3) 30,
L0
  
      GE.100
(3) 650,
L0
    
    R2833  GE.141
(2) 700,
L0
 GE.142
(2) 30,
L0
 GE.141
(2) 70,
L0
    
  GE.142
(2) 20,
L0
 GE.141
(2) 710,
L0
  GEN203
(3) 10,
L0
  
      GEN605
(3) 20,
L0
  
        GE.141
(2) 80,
L0
  
        GE.162
(2) 40,
L0
  
    R2834      GE.142
(2) 40,
L0
 GE.142
(2) 50,
L0
  
    R2835  GEN102
(3) 40,
L0
  GE.125
(3) 30,
L0
  
    R2836  AC3011
(3) 11,
L0
 AC3011
(3) 11,
L0
      
  AC.311
(3) 11,
L0
 AC.311
(3) 11,
L0
      
    R2839  ES.301
(2) 51,
L0
      
    R2840  IAV430
(3) 10,
L0
      
    R2841  AL.241
(3) 30,
L0
  AL.241
(3) 40,
L0
  
    R2842M  JP.344
(3) 11,
L0
 JP.344
(3) 11,
L0
  MD1013
(3) 10,
L0
  
    R2843M  KO.112
(3) 11,
L0
  LA.204
(3) 10,
L0
  
      LA2401
(3) 10,
L0
  
    R2844M  GEN401
(3) 330,
L0
  GEN401
(3) 330,
L0
  
  GE.121
(3) 330,
L0
  GE.121
(3) 330,
L0
  
    R2845M  BS.215
(3) 10,
L0
  LA.420
(2) 10,
L0
   
      LW.416
(2) 10,
L0
   
      LA4917
(2) 10,
L0
   
    R2846M  IEL204
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 140,
L0
  
    R2847M  LW.206
(3) 10,
L0
  CE.307
(3) 310,
L0
  
  LA2103
(3) 10,
L0
      
  LA.203
(3) 10,
L0
      
    R2851M  TH.1002
(3) 10,
L0
  TH.1001
(3) 300,
L0
 
    R2853M  TH.1007
(3) 10,
L0
  TH.1006
(3) 10,
L0
 
    R2901  GE.141
(2) 1070,
L0
 GE.101
(2) 100,
L0
 GE.152
(1) 1003,
L0
 GE.102
(2) 10,
L0
  
  GE.101
(2) 90,
L0
   GE.101
(2) 110,
L0
 GE.101
(2) 130,
L0
  
        GE.102
(2) 10,
L0
  
        GE.102
(2) 10,
L0
  
    R2902  BC.212
(3) 20,
L0
  IE.211
(3) 20,
L0
  
  BC.303
(3) 21,
L0
      
    R2903  GE.125
(3) 20,
L0
  GE.124
(3) 10,
L0
  
    R2904  GE.101
(2) 1170,
L0
        
    R2905      GE.101
(2) 120,
L0
    
       MG.310
(3) 10,
L0
  
        GE.101
(2) 140,
L0
  
    R2906  CA.100
(3) 10,
L0
  CA.110
(3) 10,
L0
  
      CA.110
(3) 10,
L0
  
    R2907  CA.100
(3) 20,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
  
  BC.309
(3) 10,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
  
  BC.411
(3) 10,
L0
      
    R2911  GE.101
(2) 80,
L0
   GE.141
(2) 1090,
L0
    
  AC.309
(3) 10,
L0
  GE.101
(2) 1040,
L0
    
  AC.309
(3) 10,
L0
   GE.121
(3) 410,
L0
  
   GE.121
(3) 410,
L0
   GE.101
(2) 1050,
L0
  
    GE.121
(3) 60,
L0
    GE.101
(2) 1050,
L0
  
    R2912  GE.101
(2) 1020,
L0
 GE.141
(2) 1080,
L0
 GE.146
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 1100,
L0
  
  GE.141
(2) 170,
L0
   GE.146
(2) 10,
L0
    
    R2916  FI2001
(3) 21,
L0
  GE.123
(3) 60,
L0
    
  FB.201
(3) 21,
L0
  GE.121
(3) 700,
L0
  
        GE.121
(3) 260,
L0
  
    R2917  HM.101
(3) 30,
L0
  BC.211
(3) 10,
L0
  
  ES.103
(0) 5,
L0
  BC.302
(3) 10,
L0
  
  TM.104
(3) 10,
L0
      
    R2925  GE.121
(3) 1020,
L0
  GE.121
(3) 80,
L0
    
  GE.121
(3) 20,
L0
 GE.121
(3) 70,
L0
  GE.121
(3) 1040,
L0
  
    GE.121
(3) 40,
L0
    GE.121
(3) 100,
L0
  
        GE.101
(2) 1010,
L0
  
    R2926  GE.121
(3) 30,
L0
    GE.121
(3) 430,
L0
    
  GE.121
(3) 1030,
L0
  GE.231
(3) 10,
L0
  
    GE.121
(3) 50,
L0
  GE.121
(3) 90,
L0
 GE.121
(3) 110,
L0
  
    R2927  GE.131
(3) 10,
L0
  HR.412
(3) 10,
L0
  
  GE.131
(3) 10,
L0
      
    R2929  CA1100
(3) 10,
L0
  ES.103
(0) 4,
L0
  
      ES.103
(0) 2,
L0
  
    R2930  CA1100
(3) 20,
L0
  ES.303
(1) 5,
L0
  
    R2931M  EN.344
(3) 11,
L0
 EN.344
(3) 11,
L0
      
  EN.344
(3) 11,
L0
 EN.344
(3) 11,
L0
      
    R2932M   CE.209
(2) 310,
L0
   PF.416
(3) 10,
L0
  
      PF.111
(3) 20,
L0
  
    R2933M  CA1100
(3) 30,
L0
  FM.101
(3) 10,
L0
  
  CA.100
(3) 30,
L0
  FM1013
(3) 20,
L0
  
    R2934M      PR.324
(3) 10,
L0
  
    R2935M  BC.301
(3) 10,
L0
  HM.101
(3) 40,
L0
  
  BC.317
(3) 10,
L0
      
    R2936M  PF.211
(3) 10,
L0
  PF1013
(3) 10,
L0
  
      PF.111
(3) 10,
L0
  
    R3902  SS.403
(3) 10,
L0
      
    R3903  HA.234
(2) 11,
L0
    SR.221
(2) 21,
L0
    
  SR.221
(2) 11,
L0
        
    R3909      SS.209
(3) 11,
L0
 SS.209
(3) 11,
L0
 
    R3910  SS.353
(2) 11,
L0
      
    R4101A      IE.102
(1) 301,
L0
  
    R4106A  CE.206
(3) 10,
L0
      
    R4106B      CE.312
(1) 1,
L0
  
    R4208  CM.105
(4) 21,
L0
  IE.382
(3) 10,
L0
  
    R4210B  CE.311
(3) 10,
L0
      
    RSport11  HA.453
(2) 11,
L0
  HA.453
(2) 21,
L0
  
    RSport12  SR.421
(2) 11,
L0
   SR.221
(2) 21,
L0
  
  SH.252
(2) 11,
L0
      
   SR.221
(2) 11,
L0
      
   HA.234
(2) 11,
L0
      
    Raerobic        GE.153
(1) 701,
L0
  
    Rป.ครัว1    HM.426
(3) 11,
L0
    HM.425
(3) 11,
L0
 
    Rป.อาฯ1    HM.210
(3) 11,
L0
    HM.210
(3) 21,
L0
 
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต