เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ ไม่ระบุ
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
    
 
อ.
 
 
-
 
    
 
พ.
 
 
-
 
    
 
พฤ.
 
 
-
 
    
 
ศ.
 
 
-
 
    
อา.    R shop AC2004
(3) 842,
EXAM
 
    RN/A MM4001
(3) 877,
EXAM
 
 MK3305
(3) 823,
EXAM
 
 MK1201
(3) 828,
EXAM
 
 MK.201
(3) 828,
EXAM
 
 MG.421
(3) 824,
EXAM
 
 LM3371
(3) 878,
EXAM
 
 HR4001
(3) 884,
EXAM
 
 FI4001
(3) 892,
EXAM
 
 FI2001
(3) 885,
EXAM
 
 FB.201
(3) 855,
EXAM
 
 DB3201
(3) 854,
EXAM
 
 DB2101
(3) 856,
EXAM
 
 BE3301
(3) 846,
EXAM
 
 BE.301
(3) 846,
EXAM
 
 AC4021
(3) 860,
EXAM
 
 AC4002
(3) 819,
EXAM
 
 AC3011
(3) 811,
EXAM
 
 AC.416
(3) 818,
EXAM
 
 AC.315
(3) 800,
EXAM
 
 MM4021
(3) 824,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต