เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ร่มเกล้า อาคาร2 ( ร่มเกล้า )
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  4/7/2565 - 10/7/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
    
 
อ.
 
 
-
 
    
 
พ.
 
 
-
 
    
 
พฤ.
 
 
-
 
    
 
ศ.
 
 
-
 
    
อา.    R2426 MK.201
(3) 826,
EXAM
 
 BE3301
(3) 879,
EXAM
 
 MK1201
(3) 826,
EXAM
 
    R2521 BE3301
(3) 886,
EXAM
 
    R2528 HR.301
(3) 835,
EXAM
 
 BE3301
(3) 886,
EXAM
 
 BE3301
(3) 858,
EXAM
 
    R2532 MK1201
(3) 826,
EXAM
 
 BE3301
(3) 879,
EXAM
 
    R2912 FI2001
(3) 813,
EXAM
 
 MM4001
(3) 837,
EXAM
 
    R2916 FI2001
(3) 813,
EXAM
 
 MM4001
(3) 837,
EXAM
 
 MG.401
(3) 837,
EXAM
 
    R2917 FI2001
(3) 813,
EXAM
 
 MK4419
(3) 828,
EXAM
 
    R2929 MA3201
(3) 811,
EXAM
 
 MM4001
(3) 837,
EXAM
 
 MA.201
(3) 811,
EXAM
 
 BE3301
(3) 879,
EXAM
 
    R2930 MA3201
(3) 811,
EXAM
 
 MK.419
(3) 828,
EXAM
 
 MK4419
(3) 828,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต